Záverečný tón dali Petržalskému SeniorFestu diabolské husle Berkyho Mrenicu

Tóny spod Poľany i rôzne úpravy modernejších skladieb zneli v nedeľu 27. októbra zo zaplnenej sály petržalského Domu kultúry Zrkadlový háj. Prítomní seniori potleskom ocenili vystúpenie sedemčlenného telesa, záver SeniorFestu v Petržalke tak dostal svoju vydarenú bodku.

Festival venovaný starším, ktorý mestská časť zorganizovala už šiesty rok pri príležitosti mesiaca úcty k starším, priniesol počas troch týždňov svojho trvania zábavu v podobe tanečných a speváckych vystúpení, poučenia vo forme prednášok, krst CD petržalskej seniorskej skupiny Melódia, divadelné predstavenie Petržalská svadba, či dobrodružstvo pri svadobnom stole, ale i petangový turnaj, spoločné stretnutia s mladšími generáciami i výstavu paličkovanej čipky a patchworku.

Petržalka venuje pozornosť svojim seniorom počas celého roka. Či už je to vo forme posedení s pohostením a živou hudbou dvakrát do roka pre jubilantov, či posedenie pod vianočným stromčekom, kde si každé zo šiestich denných centier nájde praktický darček až po sociálnu výdajňu, kde seniori dostanú základné potraviny.

web od 2day