Petržalské školy ocenil Slovenský olympijský výbor

V tomto roku sa nositeľmi titulov Najlepšia materská škola a Najlepšia základná škola na Slovensku, udeľované každoročne Slovenským olympijským výborom, stali hneď dve petržalské školy. Titul Najaktívnejší organizátor získal tiež Petržalčan.

Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska sú najväčším celoročným projektom Slovenského olympijského výboru. Pod záštitou prezidenta SR sa konajú každoročne už od roku 2008. Cieľom organizovania týchto festivalov je podnietiť všetkých zodpovedných, aby pochopili význam športovania nielen pre zdravý vývoj detí a mládeže, ale aj vzbudili ich záujem o šport a získali ich pre aktívne a pravidelné cvičenie.

Olympijský festivalu nádejí odštartoval tradičný päťtýždňový festival Dni Petržalky v júni tohto roku. Okrem cien, ktoré po vyhodnotení zápolenia získajú deti a žiaci za svoje športové výkony, udeľuje Slovenský olympijský výbor ocenenia tým najlepším a najaktívnejším materským, základným a stredným školám z celého Slovenska. V tomto roku si toto prestížne ocenenie odniesli hneď dve petržalské školy – materská škola na Bzovíckej a základná škola na Turnianskej ulici. K tomuto celoslovenskému úspechu si Petržalka môže pripísať aj ocenenie Najaktívnejšieho organizátora podujatí Olympijského festivalu detí a mládeže Slovenska, ktoré z rúk predsedu Slovenského olympijského výboru – Františka Chmelára – prijal PaedDr. Robert Schnürmacher, pracovník oddelenia školstva, kultúry a športu Miestneho úradu Bratislava-Petržalka.

Slávnostné vyhodnotenie Olympijského festivalu detí a mládeže Slovenska 2012/13 sa uskutočnilo 5. novembra v Grandhoteli Bellevue v Hornom Smokovci. Každá ocenená škola získala od Slovenského olympijského výboru aj hodnotný dar, športový materiál v hodnote 200 eur, ktorý ocenia najmä pri prípravách na ďalší ročník Olympijského festivalu nádejí.

web od 2day