Vladimír Bajan ocenil prácu učiteľov mimoriadnou odmenou

Starosta Petržalky Vladimír Bajan považuje platy učiteľov za neadekvátne náročnosti tohto povolania a s tým spojenú zodpovednosť, ktorú na seba učitelia preberajú pri výchove mladej generácie. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa rozhodol pomôcť aspoň tým, ktorí svojou prácou a dosiahnutými výsledkami reprezentujú školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Ako starosta nemôžem ovplyvniť výšku platov učiteľov, ktorých prácu alebo skôr poslanie si nesmierne vážim, preto som hľadal spôsob, ako prilepšiť aspoň niektorým z nich,“ povedal starosta Bajan. Prácu siedmich učiteľov, ktorých na základe prísnych kritérií vyberala komisia zložená z prednostu a zástupcov Odboru školstva, kultúry a športu, mimoriadne ocenil sumou tisíc eur. Prostriedky samospráva hľadala najskôr vo svojom vlastnom rozpočte, avšak nakoniec našla sponzorov – spoločnosti Elonir s.r.o. a Imagine development, s.r.o. – ktoré na toto mimoriadne ohodnotenie učiteľov prispeli. „Aj vďaka sponzorom sme sa mohli aj touto – pre pedagógov určite príjemnou – formou poďakovať, najmä teraz v čase predvianočných sviatkov, ktoré okrem atmosféry pohody a pokoja, prinášajú aj nutnosť siahnuť hlbšie do peňaženky. Verím, že v budúcnosti nájdeme viac finančných prostriedkov a bol by som skutočne rád, keby takéto sviatočné ocenenie mohol dostať každý z našich učiteľov,“ dodal V. Bajan. Mimoriadne ocenenie získali vo štvrtok 12. decembra 2013 učiteľky, ktoré svojím pedagogickým majstrovstvom odovzdávajú bohaté vedomosti a skúsenosti nielen žiakom, ale i svojim kolegom. Bohatšie Vianoce bude mať päť učiteliek zo základných škôl a dve z materských škôl.

Mimoriadne ohodnotenie si z rúk starostu prevzali Mgr. Katarína Mrázová zo ZŠ Turnianska 10, Mgr. Eva Gambaľová zo ZŠ Tupolevova 20, Mgr. Ľudovika Vyskočová zo ZŠ Dudova 2, Mgr. Mariana Gibejová zo ZŠ Pankúchova 4, Eleonóra Malíčková zo ZŠ Gessayova 2, Monika Melicherová a PaedDr. Petra Vraňáková obe z MŠ Iľjušinova 1.

IMG_5388 IMG_5395 IMG_5404

IMG_5413 IMG_5418 IMG_5441

IMG_5453 IMG_5483 IMG_5491

IMG_5502 IMG_5511 IMG_5532

web od 2day