Dom Betliarska

Dom Betliarska, Betliarska ulica

Popis stavby: Navrhovaná budova má navrhnuté jedno podzemné (parkovanie) a šesť nadzemných podlaží – 35 štúdií a 18 bytov.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Betliarska, s.r.o., Palisády 1, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 1. 12. 2011
Územné rozhodnutie vydané UKSP 1508 TX1/2012 Mt-4, 20. 4. 2012
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 1. 6. 2012
Stavebné povolenie vydané UKSP 11853 TX1/2012-Ky-121, 18. 9. 2012
Kolaudačné rozhodnutie 14701/2013/10-UKSP/Br-189, 16. 12. 2013

web od 2day