Administratívno-skladový objekt V.P.F. MEDIUM – Bratislava

Administratívno-skladový objekt V.P.F. MEDIUM – Bratislava, Kopčianska ulica

Popis stavby: Novostavba: administratívno – skladový objekt halového typu, kompaktného obdĺžnikového tvaru s prevládajúcou funkciou skladov.

Žiadateľ o územné rozhodnutie V.P.F. MEDIUM, s.r.o., Šulekova 18, 811 03 Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 19. 12. 2012
Územné rozhodnutie vydané UKSP 23404-TX1/13-Ja-11, 3. 4. 2013
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 15. 4. 2013
Stavebné povolenie vydané UKSP 6485-TX1/13-Ja-55, 9. 5. 2013
Kolaudačné rozhodnutie 1201/2014/10-UKSP/Ja-1, 13. 1. 2014

web od 2day