Výstava o Petržalke z cyklu Taká bola Petržalka

Chcete vedieť ako vyzerala Petržalka v rokoch 1919 až 1945? Chcete spoznať obdobie, ktoré zachytáva vznik Česko-Slovenska, obsadenie Petržalky československými vojskami a potvrdenie príslušnosti k Československu podpísaním Trianonskej zmluvy? Spoznajte udalosti, ktoré zmenili hranice krajín, no nezmenili strategický význam Petržalky prostredníctvom fotografií.

Z nemeckého Engerau a maďarského Ligetfalu sa v roku 1920 stáva slovenská Petržalka. Za prvej Československej republiky začala získavať na význame. Za obdobie necelých dvadsať rokov vzrástla päťkrát. Postupne sa stala najväčšou obcou v republike, začala si budovať nové republikánske a demokratické tradície. Avšak prišiel rok 1938 – okupácia hitlerovským Nemeckom, ktorá trvala skoro sedem rokov. Roky fašistického útlaku znamenali pre Petržalku najtemnejšie obdobie v jej histórii, boli to roky biedy, odriekania, udavačstva a perzekúcií. Po oslobodení Sovietskou armádou pripadla znovu k Československu. Osud Petržalky sa mení. V roku 1946 sa stáva súčasťou Bratislavy – mestskou časťou.

Aj tieto momenty z histórie Petržalky zachytáva výstava fotografií, ktorú pripravila Miestna knižnica Petržalka v spolupráci s Katedrou etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Súčasťou výstavy v priestoroch petržalskej miestnej knižnice na Prokofievovej ulici 5 budú aj interaktívne prvky so sprievodným programom pre deti, študentov a širokú verejnosť. Expozícia z cyklu výstav Taká bola Petržalka nadväzuje na minuloročnú prezentáciu fotografií o Petržalke z obdobia do roku 1918. Vernisáž výstavy bude vo štvrtok 23. januára 2014 a potrvá do 20. marca t.r.

Taka bola Petrzalka v rokoch 1919 - 1945

web od 2day