Starosta Petržalky je šokovaný stanoviskom hlavného mesta k otázkam parkovania

Je nepochopiteľné, že celý projekt spoločnej parkovacej politiky na území Bratislavy, na ktorom spolupracovala väčšina mestských častí, opäť skrachoval na úrovni zastupiteľstva mesta a stal sa predmetom politikárčenia poslaneckých klubov.

Najväčšie mestské časti dlhodobo na príprave mestskej politiky parkovania spolupracujú a vynaložili nesmierne úsilie ako aj financie na dôslednú prípravu na jej zavedenie. To, že mesto ani po troch rokoch nesplnomocnilo jednotlivé mestské časti na jej realizáciu, spôsobilo, že všetky tieto prípravy vyšli navnivoč. Neriešenie parkovania za celé toto volebné obdobie je najhoršou správou pre Bratislavčanov. Tri roky mesto diskutovalo, zdá sa však, že aj táto bublina napokon praskne. V Bratislave sa stáva pravidlom, že väčšie i menšie projekty, ktoré by mali mestu aj jeho obyvateľom pomôcť, sa stávajú len marketingovým nástrojom a ostávajú len na úrovni už spomínaných bublín.

Vladimír Bajan
starosta Petržalky

web od 2day