Petržalka monitoruje ľudí bez domova pravidelne

Pracovníci oddelenia sociálnych vecí petržalského miestneho úradu pravidelne vykonávajú šetrenia a monitoring ľudí bez domova. Aj v tomto týždni budú v teréne ponúkať poradenstvo a sociálnu pomoc.

Ľudia, ktorí sa ocitli bez strechy nad hlavou to nemajú najmä počas zimných mesiacov vôbec ľahké. Aj keď by sa v súčasnosti dalo hovoriť len o miernej zime, pracovníci oddelenia sociálnych vecí nenechávajú nič na náhodu a pokračujú v pravidelných kontrolách ľudí bez prístrešia, ktorí si často svoj „nový domov“ vybudujú sami na odľahlých miestach Petržalky pod nadjazdmi, premosteniami alebo terasami. Mestská časť Bratislava-Petržalka má snahu pomôcť každému, kto sa ocitol bez domova, na ulici bez prostriedkov a možností a má záujem svoju situáciu riešiť. „Bohužiaľ práca s ľuďmi bez domova je veľmi náročná aj preto, že ide o ľudí svojprávnych a mestská časť ich nemôže bez ich súhlasu umiestniť v sociálnom zariadení alebo ubytovni, kde musia rešpektovať podmienky stanovené týmto zariadením,“ dodáva starosta Vladimír Bajan. V súčasnosti je v evidencii mestskej časti viac ako sto ľudí bez domova. Reálne čísla sú však podstatne vyššie, pretože veľké množstvo týchto ľudí je nahlásených v obciach a mestách nielen na území celého Slovenska ale aj v zahraničí. „V zimných mesiacoch zaznamenávame v teréne menej ľudí bez domova. Viacerí na toto obdobie odchádzajú do útulkov, krízových centier alebo aj k známym či príbuzným,“ doplnila vedúca odboru sociálnych vecí Mgr. Alena Halčáková. Samospráva nielen monitoruje, ale aj poskytuje ľuďom bez domova sociálne poradenstvo a v prípade, že majú v Petržalke trvalý pobyt, pracovníci im pomôžu vybaviť osobné doklady. Zároveň im odporúčajú sociálne zariadenia, kde môžu počas nepriaznivého počasia prenocovať, prípadne im za určitých podmienok môžu poskytnúť jednorazovú finančnú výpomoc.

Pri práci s bezdomovcami mestská časť spolupracuje aj s občianskym združením VAGUS, ktoré pracuje priamo na ulici a taktiež spolupracuje s neziskovou organizáciou Depaul Slovensko, ktorá prevádzkuje nocľaháreň pre bezdomovcov. Rovnako aj pracovníci Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Petržalka pravidelne monitorujú všetky lokality, kde sa bezdomovci zdržiavajú a opakovane s nimi riešia priestupky v súvislosti s dodržiavaním čistoty a poriadku.

web od 2day