Prvé dotácie pomôžu deťom a mladým ľuďom zo sociálne slabšieho prostredia

Najväčšia bratislavská mestská časť Petržalka prerozdelila prvé dotácie zo svojho rozpočtu. Občianske združenia, ktoré ich dostali, peniaze využijú na zabezpečenie sociálnych služieb pre deti a mládež z Petržalky.

Petržalskí poslanci dnes rozhodli o príspevku vo výške 3-tisíc eur pre Občianske združenie Ulita, ktoré sa dlhodobo a intenzívne venuje zabezpečovaniu terénnej sociálnej práci a organizovaniu klubových aktivít pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia v Kopčanoch. Ďalších tisíc eur schválila Miestna rada na februárovom zasadnutí Občianskemu združeniu Kaspian. Peniaze tak poputujú na podporu prevencie zlých životných návykov, vzdelávacie a voľnočasové aktivity mladých ľudí z rizikového prostredia.

V tomto roku má Petržalka vyčlenených 100-tisíc eur, ktoré poslanci schválili pri minuloročnom hlasovaní o rozpočte mestskej časti pre rok 2014. Za necelé dva mesiace tohto roka požiadalo mestskú časť o účelovú dotáciu 13 subjektov, ich finančné nároky predstavujú sumu vyššiu ako 40-tisíc eur. To nasvedčuje tomu, že ani tento rok nebude výnimkou a že predstavitelia petržalskej samosprávy nebudú mať ľahkú úlohu pri prerozdeľovaní účelových dotácií. O tie môžu požiadať združenia, organizácie, firmy i podnikatelia prostredníctvom podania žiadosti v troch termínoch – do 31. marca, do 30. júna a do 31. septembra. Petržalka chce podporovať predovšetkým projekty s trvalejšou hodnotou v oblasti miestneho športu, kultúry, výchovy, životného prostredia, historických hodnôt, v sociálnej, zdravotnej i humanitárnej oblasti.

web od 2day