Roxor Hall

Roxor Hall, Údernícka

Popis stavby: Skladová hala je samostatne stojaca nepodpivničená dvojpodlažná budova so skladovými a administratínymi priestormi.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Vistaria s.r.o., Údernícka 3, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná
Územné rozhodnutie vydané UKSP 7476-TX1/09-Pr-41, 2. 12. 2009
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 6. 5. 2011
Stavebné povolenie vydané UKSP 8724-TX1/2011-La-136, 24. 10. 2011
Kolaudačné rozhodnutie 1284/2014/10 UKSP/La-41, 10. 3. 2014

web od 2day