Administratívno – prevádzková budova a areál Starohájska

Administratívno – prevádzková budova a areál Starohájska, Starohájska Bratislava

Žiadateľ o územné rozhodnutie BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná
Územné rozhodnutie vydané
Žiadosť o stavebné povolenie podaná Pôvodné SP: 19. 8. 2010
Predĺžená platnosť SP: 27. 6. 2012
Stavebné povolenie vydané Pôvodné SP: UKSP 15346-TX1/2010-Kb-166 zo dňa 29. 9. 2010
Predĺžená platnosť SP: UKSP 13433-TX1/12-Ja-102 zo dňa 22. 8. 2012
Kolaudačné rozhodnutie 2176/2014/10-UKSP/Ja-47, 14. 3. 2014

web od 2day