Petržalčania sa môžu zúčastniť zasadnutí komisií, ktoré rozhodujú o dotáciách

Petržalská samospráva pred každým zasadnutím svojho zastupiteľstva dáva obyvateľom možnosť zúčastniť sa zasadnutí komisií, ktoré spolurozhodujú o udeľovaní účelových dotácií. Mestská časť obyvateľov prizýva v zmysle poslancami prijatého dokumentu Transparentná Petržalka, ktorý definuje mechanizmy kontroly a vytvára pravidlá pre priamu účasť občanov pri príprave rozhodujúcich rozhodnutí mestskej časti.

V zmysle tohto materiálu majú Petržalčania možnosť zúčastniť sa na rokovaniach komisií. Prihlásiť sa môžu elektronicky na príslušnú mailovú adresu, z prihlásených záujemcov vyžrebuje predseda a tajomník príslušnej komisie zástupcu obyvateľov, ktorý sa zasadnutia komisie zúčastní ako pozorovateľ, nemá právo hlasovať a nemá ani hlas poradný.

Aktuálne sa Petržalčania môžu prihlásiť na rokovanie:
Komisie sociálnej a bytovej, ktorá zasadá v pondelok 9. júna 2014 o 14.00 h. Záujemcovia sa môžu prihlásiť elektronicky na adresu: anna.bilanovicova@petrzalka.sk do piatku 6. júna 2014, 9:00 h.
Komisie kultúry, mládeže a športu, ktorá zasadá v pondelok 9. júna 2014 o 15.30 h. Záujemcovia sa môžu prihlásiť elektronicky na adresu: robert.schnurmacher@petrzalka.sk do piatku 6. júna 2014, 12:00 h.

web od 2day