Náhradné materské školy počas letných prázdnin

Rodičia škôlkarov v bratislavskej Petržalke budú mať pre svoje deti počas letných prázdnin zabezpečené náhradné materské školy.

Cez letné prázdniny zriaďovateľ materských škôl v Petržalke, teda Mestská časť Bratislava-Petržalka prerušuje prevádzky materských škôl najmenej na tri týždne a to z hygienických dôvodov. Počas prerušenia prevádzky budú dôkladne vyčistené priestory jednotlivých škôlok, vydezinfikované triedy, šatne, kúpeľne ako aj hračky pre deti. Z týchto dôvodov, ako aj z dôvodov čerpania dovoleniek zamestnancami materských škôl budú tieto zatvorené. Pracujúci rodičia petržalských škôlkarov však nemusia mať obavy, nakoľko pre ich deti sú zabezpečené náhradne materské školy nasledovne:

v júli (1. až 31. 7. 2014) bude pre
MŠ Bohrova – MŠ Macharova
MŠ Röntgenova – MŠ Pifflova
MŠ Rovniankova – MŠ Bradáčová
MŠ Šustekova – MŠ Lachova
MŠ Bulíkova – MŠ Jankovolova
MŠ Gessayova – MŠ Haanova
MŠ Holíčska – MŠ Iľjušinova
MŠ Lietavská – MŠ Bzovícka
MŠ Strečnianska – MŠ Turnianska
MŠ Ševčenkova – MŠ Iľjušinova

v auguste (1. až 31. 8. 2014) bude pre
MŠ Macharova – MŠ Bohrova
MŠ Pifflova – MŠ Röntgenova
MŠ Bradáčová – MŠ Rovniankova
MŠ Lachova – MŠ Šustekova
MŠ Jankovolova – MŠ Bulíkova
MŠ Haanova – MŠ Gessayova
MŠ Iľjušinova – MŠ Holíčska
MŠ Bzovícka – MŠ Lietavská
MŠ Turnianska – MŠ Strečnianska

V Petržalke je v súčasnosti 19 materských škôl, v ktorých je prevádzkovaných 105 tried. Z toho sú 2 špeciálne triedy pre 12 detí s diagnózou autizmus (MŠ Iľjušinova), 1 špeciálna trieda pre 9 detí s ľahkým mentálnym postihom (MŠ Turnianska) a 1 trieda pre 21 detí s poruchami výživy (MŠ Pifflova).

web od 2day