Petržalskí jubilanti oslavovali spoločne

Viac ako stoštyridsať petržalských seniorov, ktorí oslávili okrúhle životné jubileum, dnes prijali od starostu Vladimíra Bajana srdečné blahoželanie a malý darček spolu s kvietkom.

V jedálni Zariadenia pre seniorov na Poloreckého ulici to aj napriek niekoľkým desiatkam krížikov na pleciach každého jedného jubilanta kypelo životom a dobrou náladou. Slávnostná večera a príjemná hudba, o ktorú sa postarala miestna seniorská kapela Eva band, navodili príjemnú a uvoľnenú atmosféru. Jubilantom zaželal starosta najmä pevné zdravie a ešte veľa pekných chvíľ a pokojných dní v kruhu najbližších. Aj my sa k jeho slovám pripájame a jubilantom zo srdca blahoželáme.

IMG_3952 IMG_3970 IMG_3972

IMG_3974 IMG_3981 IMG_3990

IMG_3994 IMG_3998 IMG_4002

IMG_4017 IMG_4024 IMG_4031

IMG_4035 IMG_4040 IMG_4054

web od 2day