Prázdniny Petržalka využíva na opravy a rekonštrukcie

Rekonštrukcie osvetlení, oprava strechy, nová fasáda aj vonkajšia terasa. Aj tieto práce robí mestská časť počas letných prázdnin na budovách základných a materských škôl.

Podobne ako minuloročné prázdniny, využíva petržalská samospráva aj tento rok čas prázdnin na opravy a rekonštrukcie základných a materských škôl. Práce, ktoré neboli ovplyvnené prítomnosťou žiakov, začala samospráva realizovať už koncom školského roka. Novú opravenú fasádu dostala budova materskej školy na Strečnianskej ulici, škôlkari na Bulíkovej majú novú opravenú vonkajšiu terasu. Mestskej časti sa už podarilo ukončiť aj rekonštrukcie osvetlení na dvoch základných školách na Turnianskej a Gessayovej. Ukončená je aj oprava strechy dvoch pavilónov spolu so zateplením na budove základnej školy na Prokofievovej. Spomínané práce stáli mestskú časť spolu takmer 350-tisíc eur.
Aktuálne prebieha rekonštrukcia kanalizácie a hlavného schodiska na základnej škole na Gessayovej ulici, rekonštrukcia priestorov na ZŠ Turnianska, kde vzniká pobočka knižnice. Mestská časť tiež rekonštruuje hygienické zariadenia škôlkarom na Iljušinovej, kde prebieha aj maľovanie priestorov. Tieto práce sú v hodnote viac ako 105-tisíc eur. V druhej polovici prázdnin sú naplánované ešte ďalšie opravy a rekonštrukcie na základných školách na Budatínskej a Prokofievovej a na materských školách ma Gessayovej a Lachovej. Práve na poslednej spomínanej má v rámci rozširovania kapacít vzniknúť nová trieda pre škôlkarov, a to prestavbou služobného bytu na triedu.

V roku 2009 odsúhlasilo predchádzajúce zastupiteľstvo v Petržalke úver vo výške 5 miliónov eur na výmenu okien a zateplenie striech, aby sa ušetrili náklady na prevádzku školských zariadení. Časť týchto finančných prostriedkov čerpala Petržalka ešte aj začiatkom tohto volebného obdobia (2011). Následne v rokoch 2012 a 2013 investovala do opráv budov škôl a škôlok celkovo sumu viac ako 810-tisíc eur a v aktuálnom roku čerpá z celkového plánu 902-tisíc eur.

web od 2day