Petržalčania, príďte sa poradiť

V Petržalke majú ľudia možnosť pri riešení vzájomných konfliktov alebo vlastných problémov využiť aj služby bezplatných poradní. Tie zabezpečuje miestna samospráva.

Poradenské služby zamerané na riešenie problémov mediáciou – mimosúdnym riešením sporu – poskytuje mestská časť bezplatne vždy v nepárnu stredu v poobedňajšom čase od 13.00 do 17.00 h. Cieľom mediačnej poradne je informovať obyvateľov o možnosti riešiť vzájomný problém inak ako súdnou cestou, a tým skrátiť čas jeho riešenia. V prípade právneho poradenstva môžu Petržalčania využiť služby právničky JUDr. Jarmily Doleželovej, ktorá bezplatne právne rady poskytuje dvakrát do týždňa. V poobedňajších hodinách v pondelok od 13. 00 do 17.00 h a v prípade, že niekomu viac vyhovuje doobedňajší čas môže právnu poradňu navštíviť v stredu od 9.00 do 12.00 h. Obe poradne nájdu Petržalčania v budove petržalského miestneho úradu na Kutlíkovej 17 na prízemí v kancelárii č. 001.
Petržalka svojim obyvateľom poskytuje poradenstvo v rôznych oblastiach a okrem právnej a mediačnej poradne môžu Petržalčania využiť aj služby poradne zdravia, ktorá sídli v Dennom centre na Osuského ulici č. 1/a a zameriava sa na prevenciu civilizačných chorôb. Poradenstvo v tejto oblasti je možné si dohodnúť telefonicky na čísle 0917 426 092. Do tohto denného centra si po radu môžu prísť aj osamelé matky, ktoré sa ocitnú v neľahkej životnej situácii, základné sociálne poradenstvo v právnych, sociálnych a psychologických otázkach im poskytnú pracovníčky osobne po telefonickom objednaní na čísle 0903 314 136.

web od 2day