Žiaci petržalských škôl sa vrátia do zrekonštruovaných priestorov

Viac ako milión eur, ktoré samospráva tento rok buď už investovala alebo ešte plánuje do opráv investovať, zlepší bezpečnosť, hygienické podmienky a ozdraví prostredie, v ktorom deti trávia väčšiu časť dňa.

Väčšie rekonštrukcie na budovách škôl prebiehali aj v najväčšej bratislavskej mestskej časti – v Petržalke – počas letných prázdnin. Mestská časť zriaďuje až 30 škôl, 11 základných a 19 materských, a tieto budovy si žiadajú svoje opravy. Prázdniny sa chýlia ku koncu a mnohé práce v rámci opráv už mestská časť urobila, iné sa ešte len dokončujú.
Zo zrealizovaných prác väčšieho rozsahu na budovách materských škôl opravila samospráva okrem iného aj fasádu budovy školy na Strečnianskej ulici a vonkajšiu terasu a schodisko v materskej škole na Bulíkovej ulici. Škôlkarom z Iljušinovej dokončujú renováciu priestorov, deti sa vrátia do vymaľovaných tried a využívať budú nové toalety v zrekonštruovaných kúpeľniach. Samospráva ďalej opravila vonkajšiu terasu škôlky na Gessayovej a v pláne má ešte opravu strechy jedného z pavilónov na budove škôlky na Macharovej. Petržalka napĺňa aj svoje slová o rozširovaní kapacít v predškolských zariadeniach. Na Lachovej prestavbou služobného bytu v tomto čase vzniká jedna nová trieda, ďalšia vznikne rekonštrukciou priestorov v budove základnej školy na Nobelovom námestí a tretia pribudne na Tupolevovej ulici.

V rámci opráv na budovách základných škôl sa samospráva venuje výmene osvetlenia, vďaka čomu vytvára zdravšie prostredie pre deti aj ich učiteľov a zároveň vie týmto spôsobom ročne ušetriť až 40 % nákladov na elektrickú energiu. Takouto rekonštrukciou už prebehli základné školy na Turnianskej a Gessayovej ulici a dokončuje sa výmena osvetľovacích telies na základnej škole Budatínska. Prioritami sú aj opravy striech, mestská časť už opravila strechu na dvoch pavilónoch školy na Prokofievovej ulici a s opravami poškodených a zatekajúcich striech bude pokračovať aj v nastávajúcich mesiacoch na Budatínskej, Gessayovej a Nobelovom nám. Práve na druhej menovanej škole samospráva zrekonštruovala jednu vetvu kanalizácie, opravila hlavné schodisko a žiaci sa na hodiny telesnej výchovy budú prezliekať vo vynovených šatniach pri telocvični.

Do opráv budov školských zariadení investovala samospráva nemalé finančné prostriedky, v uplynulých rokoch nové okná a zateplené strechy financovala z päť miliónového úveru, ktorý odsúhlasilo ešte v roku 2009 predchádzajúce zastupiteľstvo. Ďalšie prostriedky z tohto úveru dočerpala Petržalka začiatkom súčasného volebného obdobia v roku 2011. Následne v rokoch 2012 a 2013 investovala do opráv budov základných a materských škôl celkovo sumu viac ako 810-tisíc eur.
Do opráv budov putovala aj časť prebytku, ktorý samospráva vykázala ku koncu roka 2013 a ktorý previedla do rezervného fondu. Následne poslanci rozhodli schválením úpravy rozpočtu na rok 2014 o tom, že tieto financie použije Petržalka aj na rekonštrukcie budov svojich škôl a škôlok.
Samospráva tiež hľadá aj iné možnosti financovania takýchto rekonštrukcií. Z iných ako vlastných zdrojov chce zrekonštruovať nové strechy škôl, na ktoré vypracovala v júli t.r. projekty, Konkrétne ide o rekonštrukcie striech na základných školách Černyševského, Turnianska a Prokofievova v celkovej hodnote takmer 330-tisíc eur s 5 % účasťou samosprávy. O tom, či s projektmi uspela, sa dozvie až po vyhodnotení výzvy Environmentálnym fondom v septembri tohto roku.

Foto: MŠ Bulíková s opravenou terasou

web od 2day