Poďakovanie osobnostiam slovenského folklóru

Dom kultúry Zrkadlový háj, 10. október 2014, 18.00 h

Podujatie je poďakovaním osobnostiam slovenského folklóru pri príležitosti ich výročí a jubileí.
V prvom rade manželom Kubalovcom, zakladateľov folklórneho súboru Trenčan. Kubalovci vychovali množstvo tanečníkov, spevákov a hudobníkov, ktorí dnes vedú svoje vlastné súbory. Ich prístup, nadšenie a radosť sa šíria medzi folkloristami do dnes. Súbor Trenčan zároveň oslávi aj svoje 65. výročie vzniku.

Životné jubileá v tomto roku oslavujú aj významné osobnosti slovenského folklóru. Prvou je Heda Šimoneková, ktorá pôsobila ako vysokoškolský pedagóg FTVŠ UK v Bratislave. Pani Šimoneková je vynikajúci človek a osobnosť folklórneho diania na Slovensku. Jej choreografie sú plné vtipu, invencie a elánu a z tanečníkov vedela vyťažiť maximum. Druhou jubilantkou je Naďa Čermáková, choreografka a tanečná pedagogička. Pôsobila v súboroch Trenčan, Technik, Lúčnica. Vo folklóre je stále aktívna, vedie detský folklórny súbor Dolina a pôsobí aj ako predsedníčka Cechu detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia, ktorý od roku 1997 organizuje v Bratislave Medzinárodný festival detských folklórnych súborov. Do tretice, jubilujúca Beáta Čečková – hudobná pedagogička na ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave. Je autorkou prvej učebnice v dejinách Slovenska „Metodika hry na cimbal“ a je aj zakladateľka a organizačná vedúca detského folklórneho súboru Čečinka.
Všetky tieto ženy sa svojou prácou a činnosťou zaslúžili o zachovanie tradície slovenskej ľudovej kultúry, vedú deti k slovenskému folklóru a vychovávajú nové generácie, za čo im patrí veľká vďaka a úcta.

Účinkujú: FS Trenčan Trenčín, o.z. Senior klub Družba Trenčín, FS Gymnik – seniorky Bratislava, DFS Kremienok Bratislava, DFS Dolina Bratislava, DFS Čečinka Bratislava, Tanečnice z Lúčnice – seniorky Bratislava, o.z. Kubánkov sen Bratislava, Spolok skúsených spevúľ Bratislava, Ženská spevácka skupina Kytica Bratislava, Mužská spevácka skupina Rodokmeň Bratislava, Mužská spevácka skupina Hájiček Chrenovec-Brusno a ďalší…

Vstupenky sú v predaji v pokladniach KZP.

web od 2day