II. ročník Petržalskej super školy začal hľadaním života na Marse

V minulom školskom roku sa zapojilo do jedinečného projektu dvetisíc päťsto pätnásť žiakov druhého stupňa petržalských základných škôl. Takmer stovka šiestakov, siedmakov a ôsmakov vypracovala vynikajúce projekty a svoje práce prezentovali pred špičkovými vedcami na zámku v Smoleniciach, kde si prevzali aj hodnotné ceny od Slovenskej akadémie vied a Mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Pilotný nultý ročník, ktorý samospráva realizovala v školskom roku 2012/2013, sa stretol s pozitívnymi ohlasmi nielen priamo zainteresovaných – učiteľov, žiakov a prednášajúcich – ale aj širokej verejnosti. Z tohto dôvodu sa predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek a starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka Vladimír Bajan dohodli na pokračovaní projektu zameraného na zvýšenie záujmu o vedu u žiakov petržalských základných škôl. Projekt je výnimočný tým, že prednášky sú určené všetkým žiakom bez rozdielu a dáva im možnosť nahliadnuť do rôznych vedeckých odborov. „Veda nie je nuda“ sa stalo mottom Petržalskej super školy, ktorá si už získala mnoho priaznivcov nielen na území Petržalky. Bránu ďalšieho ročníka dnes symbolicky odomkli siedmaci v Dome kultúry Zrkadlový háj, ktorí boli zároveň svedkami podpisu Memoranda o spolupráci na tomto výnimočnom projekte. Za Slovenskú akadémiu vied ho podpísala členka Predsedníctva SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. a za samosprávu starosta Petržalky Vladimír Bajan.

Aj v tomto školskom roku je pre žiakov pripravených šesť hlavných prednášok, šesť vedeckých tém a šesť špičkových odborníkov. Na prvej prednáške polemizoval s petržalskými žiakmi o tom, či sme alebo nie sme vo vesmíre sami, dekan Fakulty matematiky, fyzika a informatiky – profesor RNDr. Jozef Masarik, DrSc. Vo svojej prednáške sa zameral na vznik a vývoj vesmíru od veľkých štruktúr až po našu Zem. Spolu so žiakmi sa zamysleli aj nad podmienkami pre vznik života a následne ohodnotil pravdepodobnosť, s akou boli vytvorené aj inde ako na našej planéte. Podrobnejšie sa pozreli na splnenie týchto podmienok na Marse a povedali si aká je pravdepodobnosť, že by sme živé organizmy našli práve na ňom. Na záver dostali žiaci za úlohu popremýšľať, aký odkaz a v akej forme, by oni poslali do vesmíru.

Očakávaným výsledkom projektu Petržalskej super školy je zvýšenie informovanosti o širokom spektre vedeckých odborov, zvyšovanie ekologického povedomia žiakov a oboznámenie sa s najnovšími poznatkami a trendmi vo vede ako takej. Jednotlivé prednášky majú byť ponímané aj ako prezentácia možností pri výbere budúceho povolania. Prednášky tiež môžu žiakov inšpirovať k samostatnému objavovaniu regionálnych osobitostí Petržalky, podnecovať k osobnej návšteve múzeí, kultúrnych pamiatok, motivovať k exkurziám, výletom do prírody ale aj viesť žiakov k sebapoznaniu a tímovej práci.

1 ??????????????????????????????? ???????????????????????????????

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????

Všetko o projekte si môžete prečítať v rubrike Petržalská super škola.

web od 2day