Petržalská super škola

LOGO PSŠ
Vzdelávací projekt pre žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka prináša petržalská samospráva v spolupráci so zriaďovateľskou organizáciou – Kultúrne zariadenia Petržalky a s odborným vkladom Slovenskej akadémie vied.

Štvrtý ročník projektu prináša šesť odborných prednášok v Dome kultúry Zrkadlový háj, vďaka ktorým sa žiaci petržalských základných škôl dostanú k najnovším, veľakrát ešte nepublikovaným, vedeckým poznatkom z rôznych vedných odborov. Umožní im to nielen sa lepšie zorientovať v pretlaku dostupných informácií, ale aj pri výbere budúceho povolania. Minulý ročník Petržalskej super školy mal len v Petržalke 2457 účastníkov na 11 podujatiach.

„Projekt je reakciou na dlhodobú požiadavku zo strany základných škôl venovať zvýšenú pozornosť získavaniu nových informácií. Týmto moderným spôsobom chceme žiakom predostrieť vedu iank, ako ju poznajú zo školských lavíc. Preto motto Petržalskej super školy znie: Veda nie je nuda,“ povedal starosta Vladimír Bajan.

Ďalší ročník úspešného projektu odštartoval slovenský lovec vírusov a špičkový virológ RNDr. Boris Klempa, PhD. , z Virologického ústavu SAV, ktorý pracuje na projekte Európsky vírusový archív. Pred žiakov predstúpil v ochrannom odeve, s rúškom, okuliarmi a v gumených rukaviciach. Záver patril vtipnému „Ebola songu“, ktorý siedmaci odmenili smiechom a potleskom.

1. LOVCI VÍRUSOV

Čo je a čo nie je vírusové ochorenie, „predstavenie“ vírusu, ako preniká bunkou, ako sa replikuje a šíri porozprával siedmakom RNDr. Boris Klempa, PhD., z Virologického ústavu SAV, ktorý pracuje na projekte Európsky vírusový archív. Predstavil najzávažnejšie vírusové epidémie v dejinách ľudstva a objasnil nevyhnutnosť vakcinácie.

3. MISIE NA MARS

Prednášať šiestakom prišla Dr. Michaela Musilová, MSCi., ktorá ako jedna z mála zakúsila aké je to byť astronautom žijúcim na Marse. Michaela totiž v roku 2014 absolvovala simulovanú misiu v Mars Desert Research Station v USA. Jej vedeckým smerom je astrobiológia so zameraním na extrémofily – organizmy žijúce v extrémnych podmienkach, ako sú oceánske priekopy, pevninské ľadovce a pod. Práve takéto organizmy by sme mohli nájsť na iných planetárnych telesách v našej Slnečnej sústave.

5. AKO SME PRISTÁLI NA KOMÉTE

Petržalským siedmakom sa predstavil Ing. Ján Baláž, PhD. z Oddelenia kozmickej fyziky, Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Od svojho založenia v roku 1969 sa Oddelenie podieľalo na mnohých kozmických družicových experimentoch. Ako sme pristáli na kométe, teda čo všetko vyskúmala sonda Rosetta s modulom Philae na svojej ceste vo vesmíre sa žiaci dozvedeli na piatej prednáške.

2. DYNAMICKÉ SLNKO

Na Slnku je toľko zlata, koľko vážia Himaláje. Slnko so svojou energiou podmieňuje život na Zemi a núti na zamyslenie – čo ak vyhasne. A ešte oveľa viac o našej najbližšej a najväčšej hviezde sa dozvedeli žiaci na prednáške RNDr. Vojtecha Rušina, DrSc. z Astronomického ústavu SAV.

 

4. MURÁRIK ČERVENOKRÍDLY – CELOŽIVOTNÁ LÁSKA

Zakladateľ „Vtáčieho raja“ doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc. z Ústavu ekológie lesa SAV . Vedec, imitátor, ochranca a milovník prírody svojim rozprávaním o krásnej slovenskej prírode zaujal žiakov aj ich učiteľov. Interaktívna a zábavnými príhodami obohatená prednáška udržiavala deti v neustálej pozornosti.

 

 

 

6. ŠIESTE VYMIERANIE

O tom, že problém nie je so vznikom života, ale s jeho udržaním na našej planéte porozprával žiakom svetoznámy vedec, ktorého práce publikovali National Geographic či BBC Mgr. Peter Vršanský, PhD. zo Slovenskej akadémie vied a zástupca hneď jej troch ústavov – Fyzikálneho, Zoológie a Vied o Zemi.

Na januárovej prednáške zverejnili gestori – Boris Klempa, Vojtech Rušin a Michaela Musilová – okruhy otázok pre všetky tri ročníky. Žiaci potom mali dostatočný čas a priestor pod vedením svojich učiteľov a gestorov vypracovať projekty v trojčlenných tímoch. Vedci následne projekty vyhodnotili a určili víťazov. Súčasťou každého projektu je aj povinná časť s názvom „Ako som pomohol Petržalke“, kde žiaci opíšu či priložia fotografie ako priložili ruku k dielu pri skrášľovaní, osvete či zlepšovaní podmienok pre život či susedských vzťahov v Petržalke (vyčistili priestranstvo pri škole či dome, pomohli pri separovaní odpadu, vysadili kvety či rozvešali búdky pre vtákov).

Deväť víťazných tímov si potom užívalo trojdňový pobyt v zariadení Úradu vlády SR Častá-Papiernička, kde sa osobne stretli s vedcami, odprezentovali pred gestormi svoje vedecké projekty, užili si praktické ukážky a vrátili sa plní zážitkov z výletov do prírody. Každý člen víťazného tímu získal hodnotné ceny – tablet, čítačku, externý harddisk – ktoré zabezpečuje každoročne mestská časť Bratislava-Petržalka.

 
miesto šiestaci siedmaci ôsmaci
1. ŽIVOT VO VESMÍRE Autorský tím: Nikola Gabriela Marienčiková, Sandra Goldschmidtová, Alexandra Kardošová Vedúci práce: Táňa Ďuríčková (ZŠ Holíčska) VÍRUSY Autorský tím: Nina Čirková, Margaréta Lejová, Michaela Töröková Vedúci práce: Ľuboš Paller (ZŠ Dudova) SLNEČNÁ SÚSTAVA Autorský tím: Juliana Ďurechová, Natália Herbergerová, Martin Javor Vedúci práce: Simona Šovčíková (ZŠ Tupolevova)
2. CESTA NA MARS Autorský tím: Benkovská Júlia, Diviaková Dominika, Šišuláková Linda Vedúci práce: Mgr.Mikičová Dagmar (ZŠ Černyševského) KLIEŠŤOVÁ ENCEFALITÍDA Autorský tím: Simona Polakovičová, Štefan Husár, Jakub Svoreň Vedúci práce: Mgr. Štefan Molota (ZŠ Prokofievova) SLNEČNÁ SÚSTAVA Autorský tím: Lea Štaffenová, Kristína Šimková, Adriana Kačalová Vedúci práce: Mgr. Tibor Darázs (ZŠ Gessayova)
3. NÁVRH ASTROBIOLOGICKEJ SONDY Autorský tím: Jana Farnbauerová, Laura Stanislavská, Sofia Čambalová Vedúci práce: Simona Šovčíková (ZŠ Tupolevova) HANTAVÍRUSY Autorský tím: Martin Baláž Vedúci práce: Mgr. Helena Marczellová (ZŠ Nobelovo námestie) ANATÓMIA SLNKA Autorský tím: Ema Panáčková, Dominika Ondrušová, Klára Kubíková Vedúci práce: Mgr. Ľuboš Paller (ZŠ Dudova)

 

Petržalská super škola - organizátori

web od 2day