Petržalská knižnica prijala ako druhá na Slovensku dar od Nadácie S. Michalkova

Miestna knižnica Petržalka rozšírila svoj knižný fond o detskú literatúru a knihy pre dospelých v ruskom jazyku, ktorú venuje Nadácia Sergeja Michalkova z Moskvy. Knihy budú slúžiť verejnosti – deťom, mládeži, študentom a dospelým, ktorí sa zaujímajú o ruský jazyk či už profesionálne alebo v rámci voľnočasového samo vzdelávania.

Knižný dar za Nadáciu S. Michalkova odovzdali riaditeľke Miestnej knižnice Petržalka Kataríne Bergerovej a starostovi Petržalky Vladimírovi Bajanovi viceprezidentka Ruského fondu kultúry a manželka S. Vladimíroviča Michalkova Julia Subotina Michalkova spolu s riaditeľom Ruského centra vedy a kultúry Sergejom Ivanovičom Žiganovom. Petržalská knižnica získala okrem nádherných rozprávkových kníh aj veľmi cenné encyklopedické a životopisné knihy, ako aj knihy o umení. Čitatelia si ich po zaevidovaní do fondu – od budúce týždňa – nájdu na pobočkách Vavilovova 26 (náučná literatúra), Prokofievova 5 a Turnianska 10 (pobočky pre deti, mládež a dospelých) tak, aby boli spravodlivo rozdelené na jednotlivé pracoviská a dostupné čo najväčšiemu počtu návštevníkov a čitateľov petržalskej knižnice.

IMG_9682 IMG_9706 IMG_9709

IMG_9713 IMG_9761 IMG_9779

IMG_9792 IMG_9807 IMG_9833

web od 2day