Pastiersku kapsičku nazývajú stopou bieleho muža

Ďalším prednášajúcim Petržalskej super školy bol vedúci vedecký pracovník Botanického ústavu Slovenskej akadémie vied a profesor botaniky na Karlovej Univerzite v Prahe profesor RNDr. Karol Marhold, CSc. Profesor sa zaoberá systematikou vyšších rastlín, kde využíva široké spektrum metodických prístupov, vrátane štúdia chromozómov, molekulárnych aj morfologických metód. Je spoluautorom viacerých knižných publikácií a viac ako stovky vedeckých článkov uverejnených v medzinárodných časopisoch. Je generálnym sekretárom Medzinárodnej asociácie pre taxonómiu rastlín, ktorá združuje špecialistov zo všetkých kontinentov. Vo svojej prednáške s názvom „Kuriozity zo sveta rastlín“ predstavil menej známe aj známejšie kultúrne rastliny ako aj divo rastúce rastliny, ktoré sa využívajú ako potraviny, na prípravu nápojov ale aj ako liek. Ďalej uviedol príklady našich slovenských orchideí, aj orchideí, ktorých kvety svojim tvarom napodobňujú hmyz, aby prilákali svojich opeľovačov. Poukázal na príklady jedovatých rastlín, ktoré môžu poškodiť zdravie už pri letmom dotyku alebo pri požití. Profesor siedmakom objasnil aj fungovanie parazitických a hmyzožravých rastlín. Na záver zhrnul históriu kveteny strednej Európy a vplyv ľadových dôb na jej vývoj. Okrem mnohých kuriozít sa žiaci dozvedeli napríklad aj to, že nenápadná avšak veľmi hojne rozšírená rastlinka Pastierska kapsička, je americkými Indiánmi nazývaná „Stopa bieleho muža“.

Každá trieda si z prednášky odniesla aj balík rôznych čísel vedeckého časopisu o vede a technike Quark, ktoré petržalským žiakom darovalo Centrum vedecko-technických informácií SR, ktoré ho vydáva v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied. Žiaci časopisy využijú nielen počas vyučovania ale aj pri tvorbe rôznych vedeckých projektov. Na decembrovú prednášku „Obrie dôsledky trpasličej technológie“ sa už teraz môžu tešiť ôsmaci. Prednášať ju príde popredný slovenský fyzik a vedúci vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c. , ktorý sa zaoberá fyzikou polovodičov, kovov, elektronických súčiastok, laserovou technikou, röntgenovou optikou, nanovedou a nanotechnológiou a je autorom vyše 400 vedeckých publikácií, 8 patentov a 10 kníh literatúry faktu.

Siedmaci Kuriozity zo sveta rastlin Prof. Marholdt

Kuriozity zo sveta rastlin Siedmaci 1 Siedmaci 2

Siedmaci 3 Profesor Marholdt 1 Ziacke publikum

web od 2day