Petržalka získala ďalšie ocenenie, tentokrát za zlepšenie výkonnosti

Mestská časť Bratislava-Petržalka sa úspešne zapojila do 15. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu 2014 . Starosta Petržalky Vladimír Bajan a prednosta miestneho úradu Miroslav Štefánik si vo štvrtok 20. novembra 2014 v historickej budove Národnej rady SR prevzali za prítomnosti prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku Ocenenie za zlepšenie výkonnosti.

Vyhlasovateľom súťaže je každý rok Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Petržalka tak získala ocenenie, ktoré úzko súvisí s implementáciou manažérstva kvality prostredníctvom modelu CAF v podmienkach miestneho úradu. „Naše aktivity sú pod prísnym dohľadom Petržalčanov a odbornej verejnosti. Získanie prestížneho ocenenia od národnej autority je pre nás signálom, že svoju prácu a službu verejnosti robíme správnym spôsobom. Zároveň je to pre nás záväzok a motivácia vo svojom úsilí nepoľaviť a využívať všetky príležitosti na realizáciu ďalších krokov a aktivít spojených s trvalým zlepšovaním,“ povedal petržalský starosta Vladimír Bajan.

Bratislavská Petržalka získala za ostatné obdobie niekoľko pozitívnych hodnotení od viacerých inštitúcií. Okrem Ocenenia za zlepšenie výkonnosti získala od Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR aj titul Efektívny používateľ modelu CAF (máj 2013). V rebríčku Otvorená samospráva, ktorý spracováva Organizácia Transparency International Slovensko sa Petržalke umiestnila najlepšie zo všetkých bratislavských mestských častí. Miestnu samosprávu hodnotila aj renomovaná agentúra European Rating Agency, a.s., ktorá jej priradila hodnotenia A- teda stabilný výhľad. Samospráva sa podľa tejto agentúry od ostatného hodnotenia z roku 2006 zlepšila, vtedy mala hodnotenie BBB+. Podľa agentúry vedenie mestskej časti dlhodobo vytvára transparentné prostredie pre výkon svojich funkcií a pravidelne pracuje na zvyšovaní svojej transparentnosti.

web od 2day