Sociálna výdajňa dostala vianočný darček – krajší vzhľad a úsporu energie

Sociálna výdajňa na Rovniankovej ulici, ktorú ako prvá mestská časť zriadila petržalská samospráva, slúži už od augusta 2011 ekonomicky slabým obyvateľom s trvalým pobytom v Petržalke, ktorí sa ocitli vo finančnej tiesni. Po troch rokoch prevádzkovania výdajne rozhodli poslanci o investícii do výmeny okien, vymaľovania priestorov a rekonštrukcie kúrenia. Z rozpočtu mestskej časti sa na uvedené práce vynaložili prostriedky vo výške 6.500 eur. Uvedený rozsah prác si však vyžiadal vyššiu investíciu. Rekonštrukcia by nebola možná bez pomoci Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorá prispela čiastkou dvetisíc eur na základe projektu vypracovaného a predloženého samosprávou.

Vstupná časť výdajne výmenou okien a vstupných dverí získala nielen krajší vzhľad, ale predovšetkým energickú úsporu do budúcnosti. Súčasťou rekonštrukcie bolo aj obnovenie hygienických náterov stien, ktoré je potrebné vykonať v pravidelných intervaloch podľa platných noriem. Služby výdajne v súčasnosti využíva približne stovka Petržalčanov. Výdajňu zásobujú traja dodávatelia nielen trvanlivými potravinami ale aj čerstvým ovocím, zeleninou a mäsovými výrobkami. „Potraviny, ktoré získavame od obchodných reťazcov, sú každý deň iné. Ide o sortiment, u ktorého sa blíži doba ukončenia trvanlivosti, alebo je to tovar s poškodeným obalom, prípadne ho obchodný reťazec uvoľní kvôli vyprázdňovaniu skladov. Vždy však musí ísť o potraviny, ktoré sú hygienicky v poriadku,“ zdôraznila vedúca oddelenia sociálnych vecí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka Alena Halčáková. Potraviny, ktoré sa počas dňa v Sociálnej výdajni neminú, nevyhodia, ale ich dajú pracovníci k dispozícii ľuďom bez domova v útulku. Všetky potraviny si tak nájdu svojho spotrebiteľa a pomôžu tým, ktorí to najviac potrebujú.

Sociálna výdajňa bude otvorená ešte do Štedrého dňa. V novom roku ju budú môcť klienti navštíviť opäť 7. januára 2015.

web od 2day