Krajšie Vianoce pre 272 Petržalčanov a 141 rodín

Ani tento rok petržalský starosta Vladimír Bajan nezabudol na sociálne slabšie rodiny s deťmi, invalidných či osamelých obyvateľov Petržalky. V minulom týždni ukončili pracovníci Oddelenia sociálnych vecí odovzdávanie mimoriadnej vianočnej finančnej výpomoci pre sociálne slabších obyvateľov a rodiny v Petržalke, ktorí splnili kritériá prijaté samosprávou. Komisia prihliadala u osamelých obyvateľov na vážnosť zdravotných problémov, vek, celkovú osamelosť, u starých a invalidných občanov na výšku dôchodku a zdravotné problémy a u rodín s deťmi na celkový príjem a počet detí v rodine, neplnenie si vyživovacej povinnosti zo strany druhého rodiča, dlhodobá nezamestnanosť živiteľa rodiny a pod.

Túto výpomoc poskytuje samospráva už 22 rokov a jej výška a počet prijímateľov je závislá od rozpočtu a počtu žiadateľov v príslušnom roku. Výpomoc je poskytovaná formou peňažných poukážok, za ktoré si môžu Petržalčania kúpiť potraviny, vianočné darčeky, odevy, hračky, obuv či hygienické potreby. Darčekové poukážky v hodnote 26 tisíc eur, čo je o viac ako 6 tisíc viac ako v minulom roku, rozdelila samospráva medzi 80 osamelých občanov a 192 poberateľov invalidného a starobného dôchodku. Tak ako v minulom roku išla najväčšia časť vianočného „balíčka“ prostriedkov do 141 sociálne slabých rodín. „Som úprimne rád, že aj v tomto roku – vďaka šetreniu a úsporným opatreniam v náročnom období konsolidácie – sa nám podarilo opäť vyčleniť nemalý objem prostriedkov na vianočnú výpomoc pre sociálne slabších Petržalčanov. I keď im dokážeme rôznou formou pomáhať priebežne počas celého roka, potrebujú títo ľudia pomoc počas týchto sviatočných dní asi najviac. Veď sú to sviatky pokoja a radosti,“ dodal starosta Vladimír Bajan.

web od 2day