Samospráva ponúkla prácu, nezamestnaní ponúkli nezáujem

Na základnú dávku v hmotnej núdzi majú podľa zákona č. 417/2013 Z.z. nárok občania po odpracovaní 32 hodín. Vybrať si môžu z rôznych prác v závislosti od ich vzdelania. Petržalská samospráva poskytla možnosť odpracovať si potrebný počet hodín od 7. júla tohto roku. Od tohto dátumu sa na úrade a jeho organizáciách vystriedali desiatky nezamestnaných. Mnohí z nich však neodpracovali ani jeden celý mesiac.

Obciam a mestám v tejto súvislosti pribudli nové povinnosti. Podľa zákona museli pripraviť podmienky na to, aby ľudia, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, mohli začať pracovať. Práca im totiž musela byť ponúknutá, preto okrem prípravy podmienok tiež musela zabezpečiť všetky pracovné pomôcky ako aj ochranné prostriedky.

Miestny úrad v Petržalke ponúkal na odpracovanie najmä pomocné práce ako upratovanie, pomoc pri práci s klientmi v Dome osobitného určenia ale aj pri niektorých jednoduchých administratívnych prácach. Doteraz sa tu vystriedalo 11 poberateľov dávky v hmotnej núdzi. Viac nezamestnaných využívajú rozpočtové a príspevkové organizácie mestskej časti, kde v súčasnej dobe pracuje 39 pracovníkov – v Stredisku sociálnych služieb je 9 pomocných sociálnych pracovníkov a zvyšok pracuje ako pomocní robotníci v Kultúrnych zariadeniach Petržalky, Miestnej knižnici, Stredisku služieb školám a školským zariadeniam, Miestnom podniku verejno-prospešných služieb ale aj na Základnej škole na Holíčskej ulici. Podľa informácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pracuje ďalších 31 nezamestnaných Petržalčanov v neziskovej organizácii Memory, Úsmev ako dar a Marianum. Petržalská samospráva – aj s ohľadom na veľkosť územia a široký záber povinností – deklaruje stále dopyt po nezamestnaných na výkon drobných obecných prác. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny má však problém poslať nezamestnaných, ktorí by boli ochotní si dávky v hmotnej núdzi odpracovať. Medzi nezamestnanými sa nachádzajú aj takí, ktorí nikdy v živote nepracovali a tých neprinúti pracovať ani hrozba straty sociálnych dávok. „Sami sa stretávame s neochotou poberateľov dávok pracovať, nemajú pracovné návyky ani disciplínu. Mnohí to berú ako nutné zlo a tak k tomu aj pristupujú“, dodal starosta Vladimír Bajan.

Základnú dávku od štátu vo výške 61,60 eura dostane od júla 2014 len ten občan v hmotnej núdzi, ktorý odpracuje 32 hodín mesačne v rámci menších obecných služieb alebo dobrovoľníckych činností. Takéto zmeny priniesla novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorú parlament schválil ešte koncom minulého roka. Na Slovensku poberá dávky v hmotnej núdzi približne 170-tisíc občanov. V Bratislave a bratislavských okresoch je najmenej ľudí odkázaných na tieto dávky.

web od 2day