Petržalke záleží na spokojnosti obyvateľov

Petržalka pred tromi rokmi vykročila cestou manažérstva kvality. Procesov, ktoré sledujú čo najefektívnejšiu prevádzku a nakladanie s finančnými prostriedkami. V prípade významných firiem je to samozrejmosť, ktorá sa postupne udomácnila aj v tejto mestskej časti. Dnes, v rámci dvojdňového medzinárodného podujatia Petržalka podpísala memorandum týkajúce sa ďalších aktivít v tejto oblasti. Tak, aby ich čo najviac cítili obyvatelia vo forme poskytovaných služieb.

Už prvé kroky zavádzania systému manažérstva kvality boli sprevádzané oceneniami. Teraz pokračuje v tom, aby jej fungovanie bolo na úrovni prestížnych organizácií, ktoré na seba i svoje produkty kladú rovnako vysoké nároky. „Samospráva je predovšetkým o službách. Ak ich chceme neustále rozširovať a skvalitňovať, v prvom rade musíme sledovať efektivitu a princípy dobrej správy,“ zdôrazňuje starosta mestskej časti Vladimír Bajan, ktorý ďalej pripomína: „Petržalka investuje do spokojnosti obyvateľov a toto je jeden zo spôsobov, ktorým zvyšujeme kvalitu, rozširujeme služby a formou permanentného dialógu rozvíjame našu mestskú časť.

Konferencia venovaná manažérstvu kvality začala v budove Technopolu dnes, jej súčasťou je aj podpísanie Memoranda o spolupráci medzi Mestskou časťou Bratislava-Petržalka a Českým inštitútom efektívneho manažmentu. Stretnutie, ktorého cieľom je predovšetkým výmena skúseností a zdieľanie dobrej praxe v oblasti verejnej správy ako aj koordinácia aktivít v oblasti modernizácie samosprávy bude pokračovať aj v stredu 18. februára 2015 odborným workshopom a záverečnou diskusiou.

Veľmi nás teší, že podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia nášho a českého rezortu vnútra, Najvyššieho kontrolného úradu, ZMOSu a tiež českých samospráv, ktoré sa tiež rozhodli ísť cestou trvalého zlepšovania. Je to signál, že šikovná samospráva nasleduje úspešných, učí sa prostredníctvom príkladov dobrej praxe od iných, prináša vlastné riešenia, čím skvalitňuje služby určené pre svojich obyvateľov,“ konštatovala Andrea Jančeková z petržalského miestneho úradu.

Implementácia modelu CAF, ktorý je primárne určený ako komplexný nástroj manažérstva kvality pre verejnú správu, vychádza z princípov, ktoré v praxi okrem iného znamenajú aktívne prizývanie ľudí k správe vecí verejných, manažujú prijímanie rozhodnutí zvyšujúcich kvalitu života a komfort pri vybavovaní vecí na úrade. Je však predovšetkým o spoľahlivosti a zodpovednosti, ktoré ľudia očakávajú od úradov.

IMG_6372 IMG_6385 IMG_6430

web od 2day