Škola pod jej vedením nabrala druhý dych

Riaditeľku základnej školy na Budatínskej ulici Mgr. Martu Režnákovú dnes starosta Vladimír Bajan opätovne vymenoval do funkcie na druhé funkčné obdobie.

Marta Režnáková sa riaditeľkou školy stala v roku 2010, od vtedy sa škola významným spôsobom začala rozvíjať a žiakom, ale aj ich rodičom sa zvýšila kvalita poskytovaných služieb. Dnes ju navštevuje takmer 450 detí a počtom žiakov je treťou najväčšou školou v bratislavskej Petržalke. Záujem študovať na tejto škole potvrdzuje aj počet prvákov zapísaných Menovanie riaditeľky M. Režnákovej do funkcie - ZŠ Budatínskado budúceho školského roka, ktorých je 108, čo je najviac zo všetkých základných škôl, ktoré zriaďuje mestská časť. Škola okrem kvalitného vzdelávania ponúka svojim žiakom aj bohatú mimoškolskú činnosť v podobe 30 záujmových krúžkoch. Žiaci pod vedením pedagógov dosahujú významné úspechy v školských olympiádach, v súťažiach Hviezdoslavov Kubín, Štúrov Zvolen, Novodobo so Shakespearom či v Pytagoriáde. Žiaci tiež vydávajú školský časopis Budnoviny, s ktorým sa úspešne zapájajú do súťaže Novinári 3. tisícročia.

web od 2day