Polyfunkčný objekt Krasovského

Polyfunkčný objekt Krasovského

Popis stavby: Objekt má nvrhnutých 16 nadzem. podlaží a jedno ustúpené podlažie s pochôdznou terasou a jedným podzem. podlažím. V hlavnej hmote na prvom nadzem. podl. je vstup, kaviareň, priestory na prenájom a technol. miestnosti. V prvom podzem. podl. sú pivničné kopky, garážové priestory, sklad a CO kryt. Na 2.až11. podl. sú riešené apartmány, na 12.až16. podl. byty. Na streche je navrhnutý bazén, vírivé vane a spoloč. miestnosť. Na terénu sú navrhnuté parkovacie miesta a vnútroblokový park. Dopravné napojenie je navrhnuté na Krasovského ul. cez miestnu komunikáciu Pri Starom Háji.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Krasovského s.r.o.
Nám. Slobody 28, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 21.1.2015, návrh o UR,
9.3.2015 navrhovateľ stiahol návrh o územné rozhodnutie
Územné rozhodnutie vydané
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day