Pohostinstvo Lipa, Daliborovo námestie, Bratislava

Pohostinstvo Lipa, Daliborovo námestie, Bratislava

Popis stavby: Jednopodlžný murovaný objekt pohostinstva s plochou strechou a prístreškami v dvornej časti a s asfaltovými a betónovými spevnenými plochami.

Žiadateľ o územné rozhodnutie ABY finance, s.r.o.
Daliborovo nám. 3, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 29.3.2012 žiadosť o povolenie odstránenia stavby
Územné rozhodnutie vydané konanie o odstránení bolo prerušenie do rozhodnutia súdu

245/2015/10-UKSP/1-Ku-6 zo dňa 18.3.2015 – rozhodnutie o povolení odstránenia stavby

Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day