Práca v mestskej časti Bratislava-Petržalka | PRIDAJ SA K NÁM

 

PONUKY PRÁCE PRE PETRŽALKU NA PORTÁLI PROFESIA

VŠETKY VÝBEROVÉ KONANIA

Mestská časť Bratislava-Petržalka je jednou z najväčších slovenských samospráv s viac ako 150-tisíc obyvateľmi. Naše kolegyne a kolegov z miestneho úradu, zberného dvora, trhoviska, plavárne, odťahového parkoviska, kultúrnych zariadení, knižnice, sociálnej výdajne, klubovne seniorov, škôlok a škôl spája zmysel pre službu obyvateľom a návštevníkom Petržalky, záujem o okolie, v ktorom žijeme a v neposlednom rade aj pomoc a podpora všetkým, ktorí ich potrebujú.

Ak sa vám naše poslanie páči, radi vás medzi sebou privítame. Neváhajte sa prihlásiť do vami preferovaného výberového konania a pomôžte nám tak z Petržalky robiť lepšie miesto pre život nás všetkých. ĎAKUJEME a tešíme sa na spoluprácu.

VIAC INFORMÁCIÍ
Mgr. Katarína Diheneščíková
+421 947 487 238
katarina.dihenescikova@petrzalka.sk
kancelária č. 110, 1. poschodie MiÚ Petržalka

DÔLEŽITÉ DOKUMENTY
pracovný poriadok (1. február 2024)
kolektívna zmluva (1. január 2024)
organizačný poriadok (1. máj 2024)
organizačná štruktúra (1. máj 2024)
ochrana oznamovateľov (7. september 2023)

Petržalka hľadá zamestnancov pre svoje školy a škôlky.

Chceli by ste sa podieľať na výchove a vzdelávaní budúcich generácií v hlavnom meste, no odrádzajú vás slabé platové podmienky, drahé bývanie či nízka podpora pre sebarealizáciu a napredovanie? Alebo by ste radi zúžitkovali kuchárske, opravárske či iné zručnosti pre kvalitnejší a zdravší životný štýl našich detí v základných a materských školách, ale chýba vám motivácia?

Poďte pracovať k nám do Petržalky. Najväčšia slovenská mestská časť ponúka všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom rôzne benefity vo forme náborových a kreatívnych príspevkov, dostupnejšieho nájomného bývania, bezplatných jazykových kurzov a omnoho viac.

web od 2day