Vynálezca pre Ferrari prednášal v Petržalke

Riaditeľa Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV Dr. Ing. Františka Simančíka si na dnešnej prednáške Petržalskej super školy vypočuli šiestaci našich zakladných škôl. Je autorom a spoluautorom viacerých vynálezov nových materiálov a výrobných postupov, ktoré nemajú vo svete obdobu. Jeho meno rezonuje najmä v súvislosti s originálnou technológiou výroby penového hliníka, ktorý sa podarilo úspešne aplikovať napr. v ochranných prvkoch automobilov Ferrari a Audi. Ako jeden z mála Slovákov koordinuje výskumný projekt 7. rámcového programu EÚ. Petržalským žiakom na nových materiáloch (kompozitoch, penách, nanomateriáloch) ukázal, ako je možné dosiahnuť zdanlivo protichodné vlastnosti, názorne im predstavil aj moderné postupy na ich výrobu a na záver si mohli pozrieť aj niektoré vyskúšané unikátne materiály. Vzorky týchto jedinečných výrobkov mohli získať za správne odpovede na otázky Dr. Simančíka. Na záver ho žiaci zasypali otázkami, napríklad aj o používaní hliníkového riadu v kuchyni, ako dlho trvá vyrobenie výrobku z hliníkovej peny alebo na akom novom projekte teraz pracuje.

IMG_7072 IMG_7144 IMG_7153

IMG_7164 IMG_7181 IMG_7190

IMG_7203 IMG_7205 IMG_7220

web od 2day