Za štyri roky sme pomohli stovkám ľudí

Keď Mestská časť Bratislava-Petržalka pred štyrmi rokmi ako prvá v Bratislavskom kraji otvorila sociálnu výdajňu, evidovala 500 ľudí v zložitej sociálnej situácii. Touto doplnkovou formou chcela napomôcť zlepšeniu ich životnej úrovne.

Pri hľadaní riešenia pre ľudí, ktorí sa ocitli vo finančnej tiesni sme chceli nájsť adresný a účinný spôsob pomoci. Títo obyvatelia sa nie svojou vinou ocitli na chvoste sociálnych istôt a potrebovali nielen jednorazovú, ale naopak dlhodobú a efektívnu pomoc. Preto mestská časť zriadila sociálnu výdajňu. Po úprave priestorov a zariadenia na Rovniankovej 12, ako aj schválenia pravidiel o poskytovaní pomoci občanom v sociálnej výdajni, sme ako prvá samospráva spustili na území kraja takýto projekt aj vďaka spolupráci so spoločnosťou METRO Devínska Nová Ves. V minulom roku mestská časť investovala viac ako 8 tisíc do výmeny okien, vchodových dverí, vymaľovania priestorov výdajne a rekonštrukcie kúrenia, aby zvýšila komfort poskytovania pomoci.

Vo výdajni sa neplatí peniazmi, ale každý oprávnený prijímateľ dostane za symbolický poplatok 5 eur čipovú kartu platnú pol roka, na ktorú mu mesačne pripisujeme alikvotný počet bodov v súlade so schválenými zásadami“, dodáva k fungovaniu výdajne vedúca Oddelenia sociálnych vecí Alena Halčáková. Sortiment výdajne tvorí tovar, ktorý už musel byť stiahnutý z predaja kvôli blížiacej sa dobe skončenia trvanlivosti, vyprázdňovaniu skladov alebo kvôli poškodenému vonkajšiemu obalu. Nejde pritom len o potraviny, ale aj základný drogistický tovar.

Vlani „nakupovalo“ v petržalskej výdajni viac ako sto prijímateľov tejto formy sociálnej pomoci mesačne. V súčasnosti službu využíva približne rovnaký počet obyvateľov Petržalky. Z dôvodu stúpajúceho množstva oprávnených žiadostí prebieha rokovanie samosprávy s Potravinovou bankou Slovenska o rozšírení siete dodávateľov a tým aj sortimentu predajne o napríklad školské potreby, oblečenie či hračky.

Oprávnenými prijímateľmi bezplatnej pomoci v sociálnej výdajni potravín sú invalidní a starobní dôchodcovia s dôchodkami do výšky 340 eur, rodiny s nezaopatrenými deťmi, občania v hmotnej núdzi a odchovanci detských domovov počas prvých troch rokoch po odchode z domova. Výdajňa bola najprv otvorená každý utorok a štvrtok od 10.00 do 14.00 h, neskôr už bola k dispozícii obyvateľom každý pracovný deň. V súčasnosti do výdajne dodávajú tovar dve spoločnosti a zamestnankyňa predajne ho vždy prerozdelí tak, aby mal každý prijímateľ pomoci dostatočný výber potravín. „Často sa obyvatelia dostanú aj k takým potravinám, ktoré by si možno nikdy nemohli dovoliť kúpiť, a tak im napríklad k morským plodom poskytneme aj recepty, aby vedeli ako si môžu toto jedlo pripraviť“, dodáva pani Duliaková z výdajne s úsmevom. Potraviny, ktoré na konci pracovnej doby ostanú a ich trvanlivosť je obmedzená poslúžia ešte ľuďom bez domova alebo sociálnemu zariadeniu na území Petržalky.

Sociálna výdajňa Sociálna výdajňa Sociálna výdajňa

web od 2day