Počet narodených detí každoročne rastie, rodičom ponúkame „Najkrajšie starosti“

Počet narodení v Petržalke každoročne rastie. Kým napríklad v roku 2008 evidovala petržalská matrika 2643 narodení, vlani to bolo 3055. Od januára do konca marca bolo v Petržalke zapísaných 685 novorodencov. Aj preto sme spracovali newsletter, ktorý má novorodičom pomôcť v ľahkej orientácie na úradoch.

Po narodení dieťaťa sa radosť spája aj so zodpovednosťou a povinnosťami. V spracovanom newslettri „Najkrajšie starosti“ prinášame prehľad prvých krokov, ktoré by mali rodičia absolvovať po narodení dieťaťa, a to počnúc využitím dokladu Hlásenie o narodení dieťaťa, ktorým sa vybavuje rodný list, ako aj následnou dokumentáciou potrebnou pre Sociálnu poisťovňu, vrátane dokladov potrebných pre pediatra a zdravotnú poisťovňu, nahlásenie začiatku trvalého pobytu novorodenca a pod.
Rodičom sú tiež k dispozícii informácie týkajúce sa štátnych sociálnych dávok vyplácaných Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Z tohto pohľadu sme spracovali základné informácie týkajúce sa Príspevku pri narodení dieťaťa, Prídavkov na dieťa, ale aj Rodičovského príspevku, Príspevku na starostlivosť o dieťa, Materského príspevok a tiež Daňového bonusu.

Petržalka sprístupnila „Najkrajšie starosti“ na svojej web stránke a sociálnej sieti Viem byť Petržalčan. Budeme veľmi radi, ak tento newsletter pomôže nielen čerstvým rodičom, ale aj starým rodičom a každému, kto bude mladým rodinám pomáhať v prvých chvíľach po narodení dieťaťa.

web od 2day