Veľkonočné stretnutie žiakov petržalských škôl

Už 6. ročníkom pokračoval úspešný projekt mestskej časti Bratislava-Petržalka pod názvom Petržalka v pohybe. V piatok 10. apríla 2015 si zmerali sily žiaci I. stupňa z 11 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z Rusoviec. Na priateľskom športovom predpoludní sa zúčastnilo 144 prvákov a druhákov. V priestoroch športovej haly na Prokofievovej ulici súťažili v pohybových súťažiach a hrách viac ako dve hodiny. Žiakom sa Veľkonočný turnaj mimoriadne páčil, čoho dôkazom bolo ich nefalšované nadšenie pre pohyb, šport, hry a prirodzenú súťaživosť. Aktívne ich povzbudzovali aj učitelia, ktorí žiakov počas celého školského roka pripravovali v krúžkoch pohybovej prípravy. Prváci a druháci predviedli svoju pohybovú zdatnosť. Súťažili zo všetkých síl, s veľkým nadšením a oduševnením. Do organizácie podujatia sa už tretí rok zapojilo aj občianske združenie Zober loptu, nie drogy, ktoré venovalo každému účastníkovi Veľkonočného stretnutia krúžkov pohybovej prípravy projektu Petržalka v pohybe, farebné tričká, a tak celá plocha športovej haly na Prokofievovej opäť zakvitla 12 rôznymi farbami. Pri organizácii podujatia už tradične spolupracovali a pomáhali hráči školského športového klubu BSC Bratislava.

Pred rokom sa na tomto podujatí predviedli cvičenci z Rope Skipping Academy vedenej Mgr. Pavlínou Hadovou, predsedníčkou tohto občianskeho združenia, a reakcia detí z našich škôl nenechala na seba dlho čakať a na základnej škole Gessayova vznikla prvá skupina gymnastov so švihadlami, ktorí za jeden rok pod vedením Mgr. Eleonóry Malíčkovej dosiahli veľmi dobrú úroveň. Predviedli svoju šikovnosť a ladnú synchronizáciu pohybov, za čo si vyslúžili obrovský potlesk. A práve toto sú tie momenty, ktoré organizátorov potešia najviac. Mohli ukázať deťom, že pohyb a šport je prospešný nielen pre ich zdravie, ale aj pre plnohodnotné a pritom zábavné trávenie voľného času.

Veľkonočné stretnutie krúžkov pohybovej prípravy navodilo u žiakov atmosféru jari, veselých hier a tiež umožnilo porovnať si svoje výkony s výkonmi svojich rovesníkmi. Žiaci a ich pedagógovia odchádzali usmiati, s plnou náručou krásnych zážitkov, v pestrofarebných ttričkách a so sladkou odmenou za svoje vynikajúce športové výkony.

Petrzalka v pohybe 10.4.2015,Veľkonočné stretnutie 039 10.4.2015,Veľkonočné stretnutie 155

web od 2day