Petržalka prizýva obyvateľov na zasadnutia komisií

Petržalská samospráva pred každým zasadnutím svojho zastupiteľstva dáva obyvateľom možnosť zúčastniť sa zasadnutí komisií, ktoré spolurozhodujú o udeľovaní účelových dotácií. Mestská časť obyvateľov prizýva v zmysle poslancami prijatého dokumentu Transparentná Petržalka, ktorý definuje mechanizmy kontroly a vytvára pravidlá pre priamu účasť občanov pri príprave rozhodujúcich rozhodnutí mestskej časti.

V zmysle tohto materiálu majú Petržalčania možnosť zúčastniť sa na rokovaniach komisií. Prihlásiť sa môžu elektronicky na príslušnú mailovú adresu, z prihlásených záujemcov vyžrebuje tajomník príslušnej komisie zástupcu obyvateľov, ktorý sa zasadnutí komisie zúčastní ako pozorovateľ, nemá právo hlasovať a nemá ani hlas poradný.

Aktuálne sa Petržalčania môžu prihlásiť na rokovanie:

 • Komisie sociálnej a bytovej, ktorá zasadá v pondelok 20. apríla 2015 o 14:00 hodine.
  Záujemcovia sa môžu prihlásiť elektronicky na adresu:
  anna.bilanovicova@petrzalka.sk do piatku 17. apríla 2015 do 09:00 hodiny
 • Komisie športu, ktorá zasadá 21. apríla 2015 o 15:30 hodine na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, miestnosť č. 816. V zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva „Transparentná Petržalka“ sa môžu občania prihlásiť ako prísediaci na rokovaní komisie do 20.4.2015 do 10,00 h.
  Záujemcovia sa môžu prihlásiť elektronicky na adresu:
  robert.schnurmacher@petrzalka.sk
 • Komisie kultúry a mládeže, ktorá zasadá 21. apríla 2015 o 16:00 hodine na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, na 7. poschodí, miestnosť č. 712. V zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva „Transparentná Petržalka“ sa môžu občania prihlásiť ako prísediaci na rokovaní komisie do 20.4.2015 do 10,00 h.
  Záujemcovia sa môžu prihlásiť elektronicky na adresu:
  sona.kyselova@petrzalka.sk

web od 2day