Užitočný infoservis

Petržalka len pred pár dňami spracovala newsletter „Najkrajšie starosti“, ktorý ponúka užitočné informácie „novorodičom“ k prvým krokom po narodení dieťaťa. Dnes ponúkame jeho pokračovanie.

Newsletter „Najkrajšie starosti 2“ reaguje na neustály rast počtu detí, ktoré nastupujú na predprimárne vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky, čím sa stávajú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. „Tento servisný materiál informuje rodičov o prvých krokoch, ktoré musia absolvovať so svojimi deťmi od ich troch rokov do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Obsahuje informácie nielen o prijímaní detí do materských škôl, ale aj ako a kedy požiadať o odklad nástupu do prvej triedy“, predstavuje obsah newslettera starosta Vladimír Bajan.

Mestská časť Bratislava-Petržalka je zriaďovateľom 19 materských a 11 základných škôl. Pre školský rok 2015/2016 sa v Petržalke zapísalo 805 budúcich prváčikov, čo je 91 % z celkového počtu 885 predškolákov. Do iných základných škôl – ako sú súkromné, cirkevné, prípadne ich zriaďovateľom je iná samospráva – sa zapísalo 80 detí. Medziročne bolo do škôl zapísaných o 51 budúcich prvákov viac. V aktuálnom školskom roku sa do našich škôl zapísalo 754 detí a reálne do prvých ročníkov nastúpilo 646 prvákov, čo predstavuje 85, 6 % z celkového počtu zapísaných.

Aj „Najkrajšie starosti 2“ sú sprístupnené na webstránke mestskej časti a sociálnej sieti Viem byť Petržalčan. Každý newsletter je zároveň zasielaný na emailové adresy obyvateľom, ktorí prejavili záujem o jeho odoberanie. Cieľom tejto série petržalských newslettrov je uľahčiť rodičom orientáciu v ich náročných povinnostiach.

web od 2day