Pridajte sa k našej darcovskej rodine

Dobrovoľné darovanie krvi sa stalo na území Mestskej časti Bratislava-Petržalka už tradíciou. Pred 18 rokmi sa po prvýkrát stretli dobrovoľní darcovia z Petržalky, aby pomohli tým, ktorí túto vzácnu tekutinu najviac potrebujú – ľudia po úrazoch či podstupujúci vážne operácie.

V Petržalskej kronike je zápis z roku 2000: „Začiatkom marca odhalil starosta Petržalky sochu s názvom „Strom života“. Je umiestnená vo vestibule petržalskej nemocnice sv. Cyrila a Metoda a je venovaná viacnásobným dobrovoľným darcom krvi. Každý lístok stromu – umeleckého diela sochára P. Heribana a sklárskeho majstra V. Špendlu – je venovaný jednému 100-násobnému darcovi krvi. Iniciátorom nápadu bol Ján Meleg.“ Tento symbol humanity a súcitu s ostatnými je podnes zachovaný v budove nemocnice, aby každému pripomenul, že aj vďaka týmto ľuďom tu denne môžu zachraňovať desiatky ľudských životov. Petržalská kvapka krvi bude už 18 rok pozývať na pravidelné charitatívne podujatie svoju darcovskú rodinu. V ostatných rokoch sa totiž Petržalská kvapka krvi stala neoddeliteľnou súčasťou hneď dvoch projektov samosprávy Dni Petržalky a Predvianočná Petržalka.

Päť rokov, 450 dobrovoľných darcov krvi a úspešne zrealizovaných 397 odberov. Prepočítané na litre – 178,65 litrov krvi.
Podľa údajov Národnej transfúznej služby SR sa na Slovensku len za rok spotrebuje približne 180 tisíc transfúznych jednotiek červených krviniek.

Najbližšia Petržalská kvapka krvi s podnázvom „Darovať život máme v krvi„ sa uskutoční 10. júna 2015 v Dennom centre pre seniorov na Osuského ul. č. 1-3
v čase od 8.00 h do 11.00 h.

Ako hovorí držiteľ Kňazovického medaile a spoluzakladateľ Petržalskej kvapky krvi – pán Janko Meleg – najväčším hrdinom je vždy prvodarca. Jeho slová potvrdzuje aj hlavný iniciátor tejto myšlienky – vtedajší a aj súčasný starosta Vladimír Bajan: „Som rád, že sa pri darovaní stretávam čoraz častejšie s mladými ľuďmi. V minulom roku sme na júnovej kvapke mali až desiatich prvodarcov, čo je neklamným znakom toho, že čoraz viac mladých ľudí si uvedomuje nesmierny význam tohto humánneho činu.“

Pokiaľ sa niekto rozhodne darovať krv, musí spĺňať tieto základné kritériá: vek od 18 do 60 rokov, telesná hmotnosť minimálne 50 kg, nesmie byť nosičom vírusu HIV (mať AIDS), byť po prekonaní hepatitídy (žltačky) typu B a C a nemôže trpieť na iné závažné a chronické ochorenia. Pred odberom si stačí dať ľahké raňajky a vypiť dostatočné množstvo tekutín. Interval darovania je pre mužov každé 3 mesiace a pre ženy každé 4 mesiace. Pravidelní darcovia môžu darovať krv až do svojich 65 rokov. Celý proces darovania krvi trvá, od registrácie až po odchod domov, približne hodinu a samotný odber len 5 – 15 minút, počas ktorých daruje darca 450 ml krvi. Krv je ďalej spracovaná (rozdeľovaná) na jednotlivé zložky, ktoré môžu pomôcť zachrániť ľudské životy. Červené krvinky, prenášače kyslíka, zachraňujú životy pacientov počas operácií a po úrazoch. Plazma, tekutá zložka krvi, je určená pre pacientov trpiacich poruchami zrážania krvi. Tretia zložka, krvné doštičky, zastavuje krvácanie pri rezných poraneniach a pri otvorených krvácaniach. Často sa podávajú pacientom liečiacich sa na nádorové ochorenia a aj pacientom po transplantácii.

POZVÁNKA

web od 2day