Domáce prostredie nahrádzajú zariadenia opatrovateľskej služby

Aj napriek snahe najbližších nie je vždy možné, aby sa postarali o svojich seniorov. Týmto ľuďom poskytujeme pomoc aj prostredníctvom zariadení opatrovateľskej služby.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka je zriaďovateľom dvoch takýchto prevádzok a to na Vavilovovej a Mlynarovičovej. Prvé spomenuté má kapacitu 20 a druhé 30 lôžok. Sú to účelové pobytové sociálne zariadenia na zabezpečovanie sociálnej pomoci a sociálnych služieb spojených s poskytovaním odbornej, obslužnej a inej činnosti, a to s nepretržitou prevádzkou na obdobie jedného roka,“ približuje ich činnosť riaditeľka strediska Soňa Chanečková.

Pobytové sociálne zariadenia poskytujú seniorom komplexný program so širokou škálou služieb. V rámci odbornej činnosti sleduje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri obnove schopnosti občanov viesť samostatný život a tiež sa týka začlenenia klienta do spoločnosti. Súčasťou odbornej pomoci je tiež zabezpečovanie ošetrovateľskej starostlivosti a rehabilitácie. Petržalským seniorom sa v rámci obslužnej činnosti poskytuje ubytovanie v jedno, dvoch alebo troch lôžkových izbách s príslušenstvom. Súčasťou ubytovacích služieb je 5 x denne strava vrátane diabetickej diéty a pochopiteľnej aj kompletná údržba bielizne a šatstva. Zariadenia opatrovateľskej služby zároveň pre ubytovaných seniorov zabezpečujú voľnočasové aktivity a tiež pomáhajú udržiavať kontakt s rodinou, známymi a priateľmi.

Mestská časť Bratislava-Petržalka k zariadeniam opatrovateľskej služby spracovala newsletter „Druhý domov“, v ktorom sú spracované podmienky pre prijatie seniorov na túto službu a ostatné detaily týkajúce sa služieb poskytovaných týmito zariadeniami.

web od 2day