Ďalšia Petržalčanka oslávila sté narodenininy

Na včerajšom posedení jubilantov, ktoré organizuje mestská časť dva razy do roka, aby si uctila a zablahoželala svojim obyvateľom k ich významným životným míľnikom, sa zúčastnila aj pani Anna Krčmová, ktorá oslávila krásnych 100 rokov. Spolu s ďalšími takmer 150 seniormi si nielen pripili na zdravie spolu so starostom Vladimírom Bajanom, jeho zástupcom Jánom Bučanom a poslankyňami Oľgou Adamčiakovou a Danielou Palúchovou, ale si aj spoločne zaspievali v sprievode hudobnej skupiny Kozovanka.

Najviac ich však potešilo aj pobavilo vystúpenie detí z materskej školy na Bradáčovej ulici, ktoré si pripravili pod vedením pani riaditeľky Kvetky Kmotorkovej pásmo pesničiek a básničiek. Jubilantom ešte raz blahoželáme a prajeme do ďalších rokov najmä pevné zdravie a životný optimizmus.

IMG_0505 IMG_0513 IMG_0550

IMG_0517 IMG_0579 IMG_0530

IMG_0543 IMG_0548 IMG_0563

web od 2day