Chceme byť lídri v parkovaní

Mestská časť Bratislava-Petržalka považuje dnešný model parkovania na území Bratislavy za chaotický a neudržateľný. Preto v rámci svojej pôsobnosti prichádza s aktivitami, ktorými zavedie postupne do parkovacej politiky poriadok a efektívny model regulácie statickej dopravy.

Chceme, aby v prvom rade mali kde zaparkovať Petržalčania. Budeme radi, ak verejné parkoviská nebudú slúžiť nákladným ani firemným autám. A napokon, parkovacou politikou budeme sledovať to, aby naše parkoviská neboli zneužívané ľuďmi z rôznych kútov Slovenska, ktorí autá parkujú pod našimi panelákmi a jazdia na týždňovky do Rakúska,“ konkretizuje filozofiu pripravovanej parkovacej politiky prednosta miestneho úradu Miroslav Štefánik. Podľa jeho slov Petržalka najskôr spracovala koncept parkovacej politiky, a to na základe doterajších dobrých skúseností s Výskumným ústavom dopravným v Žiline. Ich skúsenosti a všeobecná odborná prestíž sú podľa Miroslava Štefánika „predpokladmi zavedenia takej parkovacej politiky, ktorá bude slúžiť Petržalčanom i samotnej mestskej časti.“

Mestská časť Bratislava–Petržalka pri nastavovaní verejného obstarávanie preto tiež spolupracovala so spomínaným dopravným ústavom, ktorého zástupcovia boli členmi výberovej komisie. Tiež spolupracovala s renomovanou právnou kanceláriou, a to preto, aby predchádzala účelovým atakom či spochybňovaniu tými, ktorí môžu takéto aktivity vyvíjať za predpokladu neúspechu vo verejnom obstarávaní.

Prednosta miestneho úradu na margo parkovacej politiky zdôraznil, že poslanci budú v septembri prerokovávať ďalšie fázy riešenie tejto problematiky. Podľa jeho slov: „Petržalka má všetky predpoklady, aby bola lídrom parkovacej politiky. Nespí a nečaká, lebo situácia je ďalej neudržateľná, a to tak pre vodičov, ako aj chodcov, napríklad pre seniorov, či matky s kočíkmi, ktorí častokrát musia chaoticky zaparkované autá obchádzať čím sa ako účastníci cestnej premávky sami vystavujú nebezpečenstvu.“
Petržalka sa k detailom k zavádzaniu parkovacej politike vyjadrí v momente, keď budú uzavreté všetky relevantné náležitosti. Tak, aby obyvatelia od prvého kroku cítili prínos nových riešení.

web od 2day