Jednotkári valcujú Petržalku

Až 4143 petržalských žiakov z 11 základných škôl si užije prvý prázdninový víkend. Z toho viac ako tretina je čistých jednotkárov!

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy zavrú svoje brány po dobu letných prázdnin. Tento školský rok uspelo na výbornú 1202 žiakov prvého a 158 žiakov druhého stupňa. „Som naozaj rád, že naši žiaci dosiahli takéto výborné koncoročné hodnotenie. Moje ďakujem patrí pedagógom, vychovávateľom a rodičom, ktorí deti viedli k systematickej práci, láske k vedomostiam a k získavaniu nevyhnutných zručností,“ s uspokojením konštatoval starosta Vladimír Bajan.

Kým budú títo žiaci oddychovať po vynikajúcom desaťmesačnom výkone, takmer 50 žiakov sa bude pripravovať na opravné skúšky na základe rozhodnutia riaditeľa školy. Ďalších 27 si z dôvodu hodnotenia nedostatočný alebo dosiahnutia neuspokojivých výsledkov z viac ako dvoch povinných predmetov zopakuje celý ročník.

Počas prázdnin však nebudú oddychovať robotníci, ktorí sa postarajú o rekonštrukčné a udržiavacie práce na budovách škôl. Do opráv budov školských zariadení investovala samospráva nemalé finančné prostriedky. Nové okná a zateplenie striech financovala z päť miliónového úveru, ktorý odsúhlasilo ešte v roku 2009 predchádzajúce zastupiteľstvo. Ďalšie prostriedky z tohto úveru dočerpala Petržalka začiatkom súčasného volebného obdobia v roku 2011. Následne v rokoch 2012 až 2014 investovala do opráv budov základných a materských škôl celkovo sumu takmer 2 milióny eur, čím zvýšila bezpečnosť a zlepšila hygienické podmienky ale aj ozdravila prostredie, v ktorom deti trávia väčšiu časť dňa.

web od 2day