Rada seniorov je našim šepkárom

Petržalka to so seniormi myslí úprimne, o čom svedčí nová forma spolupráce. Potvrdil to starosta Vladimír Bajan, ktorý spolu s Alžbetou Korbelovou podpísal Štatút Rady seniorov mestskej časti Bratislava–Petržalka.

Ten upravuje jej postavenie, pôsobnosť, zloženie ako aj základné činnosti. Medzi ne patrí napríklad to, že Rada seniorov bude dávať starostovi podnety na zvýšenie úrovne, ochrany a dodržiavania práv seniorov, tiež ma ambíciu spracúvať pre starostu návrhy a podnety na podporu zvýšenia úrovne životných podmienok, presadzovania a dodržiavania práv seniorov. Zároveň deklaruje záujem aktívne spolupracovať a zúčastňovať sa realizácie úloh vyplývajúcich z vládneho dokumentu Programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 prispôsobených na podmienky v Petržalke a Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2013-2017.

„Radu seniorov považujem za nášho šepkára, ktorému treba pozorne načúvať, pretože agenda seniorov je pomerne široká a musí reagovať tak na požiadavky starších ľudí, ako aj na demografické trendy,“ uviedol starosta Petržalky Vladimír Bajan.

web od 2day