Bytový dom s občianskou vybavenosťou Muchovo nám. Bratislava

Bytový dom s občianskou vybavenosťou Muchovo nám. Bratislava

Popis stavby: Predmetom PD je riešenie deväťpodlažného objektu s dvomi podzemnými podlažiami, je členený na dve priestorové hmoty, spodnú časť parter a horné dve symetrické hnoty s vysunutými a zasunutými časťami balkónov. Objekt je navrhnutý prevažne na bývanie, 88 jednoizbových a 24 dvojizbových, celkovo 112 bytov a 14 apartmánov. na 1.np občianska vybavenosť prístupná z verejného priestranstva. Návrh statickej dopravy rieši 171 parkovacích miest v hromadnej garáži 1.pp a 2.pp, na teréne 10 miest, spolu 187 miest.

Žiadateľ o územné rozhodnutie ECLIPSE INVEST, s.r.o.
Dorastenecká 46, BA
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 23.9.2014
01/2015 oznámené začatie konania
Územné rozhodnutie vydané 5.3.2015 vydané územné rozhodnutie
1096/2015/10-UKSP/Br-3
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 14.4.2015 žiadosť o stavebné povolenie

Stavebné povolenie vydané 29.7.2015 vydané SP
5201/2015/10-UKSP/Br-69

web od 2day