Nové knihy v knižnici a program na september

Okrem peknej knihy sa prváčikovia môžu zapísať do knižnice úplne zadarmo. Stačí vyplniť čo najskôr prihlášku a odovzdať ju pani učiteľke alebo pánovi učiteľovi, prípadne navštíviť s rodičom niektorú z pobočiek pre deti a mládež. Slávnostné pasovanie za čitateľa knižnice prebehne v spolupráci so základnými školami postupne vo všetkých detských pobočkách – Vavilovova 24, Dudova 2, Furdekova 1, Turnianska 10 a Prokofievova 5.

Miestna knižnica pripravila pri tejto príležitosti aj výstavu nových kníh pre deti a veselé sprievodné podujatia. Možnosť bezplatného zápisu rozšírila aj na „prváčikov“ stredných škôl, ktorí sa môžu zapísať na ktorejkoľvek pobočke.

Knižnica v minulom roku rozšírila svoj fond až o 6 392 kníh. V porovnaní s verejnými bratislavskými knižnicami patrí k najväčším knižniciam nielen počtom pobočiek, ale aj veľkosťou svojho fondu, ktorého hodnota je asi milión eur.

web od 2day