Záhadná kampaň s autami chce upozorniť na katastrofálnu situáciu s parkovaním

Za kampaňou so starými vrakmi áut, ktoré „parkujú“ na sebe a sú rozmiestnené na troch frekventovaných miestach v Petržalke, stojí mestská časť. Ide o plánovanú marketingovú aktivitu, ktorá je súčasťou širšej informačno-komunikačnej aktivity v súvislosti s pripravovanou a diskutovanou parkovacou politikou. Jej cieľom je vzbudiť ba až vyprovokovať záujem a diskusiu obyvateľov Petržalky v súvislosti s katastrofálnou situáciou s parkovaním.

V Petržalke dnes totiž chýba 17 tisíc parkovacích miest, pričom sa parkuje ľudovo povedané nadivoko – na tráve, na chodníkoch, pri detských ihriskách, dokonca na prechodoch pre chodcov. Trávnaté plochy i provokatívny charakter kampane vybrala mestská časť zámerne – vraky sú samozrejme zabezpečené a budú na mieste len 5 dní, avšak poukazujú na to, že všade v Petržalke nám tisíce áut denne ničia zeleň tak, že sa už nikdy nespamätá. „Tento stav je ďalej neudržateľný. Ľudia už parkujú kdekoľvek a nie je to celkom ich vina. Paradoxne sa už ani nepozastavia nad tým, keď vidia auto zaparkované na tráve. Zbystria až keď vidia na tráve zaparkovené dve autá na sebe,“ vysvetlil zámer kampane 1. zástupca starostu Ján Bučan. Práve Petržalka chce ako prvá stanoviť jasné pravidlá v parkovaní a zaviesť nový moderný parkovací systém. Zvýhodnení pritom majú byť rezidenti, teda Petržalčania. „Domáci musia mať prednosť, keďže platia miestne dane, ale zaparkovať nedokážu aj na úkor mimobratislavčanov, ktorí žiadne miestne dane neplatia. A to nie je spravodlivé,“ tvrdí Bučan.
Miesta, kde počas týchto piatich dní bola umiestnená reklama vo forme vrakov, budú už v sobotu opäť v pôvodnom stave a Petržalka ubezpečuje všetkých svojich obyvateľov, že počas kampane nedôjde k žiadnemu poškodeniu zelene.

Petržalka komunikuje so svojimi obyvateľmi o novej parkovacej politike aj inými formami – momentálne sa vyhodnocuje prieskum verejnej mienky na túto tému, v pondelok sa na webstránke uskutočnila online diskusia, v ktorej starosta a prednosta zodpovedali viac ako 40 otázok Petržalčanov. Pripravujú sa aj stretnutia s občanmi, letáky a podobne. Predstavitelia Petržalky odpovedajú nielen na otázky médií ale aj na desiatky mailov od obyvateľov.

Nový parkovací systém by mal platiť už od januára 2016. Petržalčanom by mal garantovať miesto na bezproblémové parkovanie. Všetko teraz závisí od hlasovania poslancov mestkej časti, ktoré sa uskutoční 22. septembra 2015. Ak petržalskí poslanci nový systém schvália, Petržalčania by mali parkovať jednoduchšie, podobne ako vo Viedni či Prahe.

web od 2day