Petržalský Seniorfest 2015

V Petržalke je každý mesiac mesiacom úcty k starším, ale iba v októbri k pravidelnej starostlivosti pripájame aj tradičný festival plný žiarivých úsmevov, priateľských stretnutí a veselej zábavy.

Mestská časť sa o svojich skôr narodených obyvateľov stará v súlade so štyrmi národnými prioritami. Má zriadenú opatrovateľskú službu, nad rámec zákona dve výdajne obedov a ďalšie možnosti stravovania aj v dvoch jedálňach a v jedálňach jedenástich základných škôl. Taktiež nad rámec zákona otvorila pred štyrmi rokmi Sociálnu výdajňu pre Petržalčanov s nízkym príjmom. Prevádzkuje zariadenie núdzového bývania a je zriaďovateľom Zariadení opatrovateľskej služby (na Mlynarovičovej 23 s kapacitou 30 lôžok a na Vavilovovej 18 s kapacitou 20 lôžok). Ďalej zriadila už šesť denných centier, ktoré sú postupne zariaďované a dovybavované počítačmi, tlačiarňami, televízormi či prehrávačmi.

Petržalka poskytuje sociálne poradenstvo, ktoré je zamerané na podporu a poskytnutie pomoci ako prekonávať problémy a zorientovať sa v oblasti sociálnej pomoci, rodinného práva, hmotnej a sociálnej núdze. Nielen seniorom slúži aj bezplatná právna a mediačná poradňa, ktoré sa nachádzajú v budove úradu a Petržalčania ich môžu využívať len na základe preukázania sa trvalým pobytom v Petržalke.

Od apríla 2009 vypláca jednorazové sociálne výpomoci vo forme platobných poukážok. Ide o pilotný projekt v rámci slovenskej samosprávy, na ktorý Každý rok vyčlení približne 40 tisíc eur. Ďalším pilotným projektom je poskytovanie sociálnej služby „Domáce tiesňové volanie“. Túto službu poskytuje v spolupráci s Asociáciou samaritánov SR od marca 2011. Samospráva zaplatí poplatok za pripojenie zariadenia vo výške 25,90 Eur. Senior platí za túto službu mesačne 8,90 Eur, signalizačný prístroj sa mu poskytne bezplatne. Táto služba umožní klientovi byť pod kontrolou 24 hodín denne. Pomáha klientovi zbaviť sa strachu a nepríjemného pocitu, že v ťažkej chvíli, alebo v núdzi zostane sám. Stlačením tlačidla sa aktivizuje na dispečingu signál, že sa niečo deje, z vysielača sa mu začne prihovárať služba (dispečer), ak mu nik neodpovedá, volá okamžite 112. Ak spolu s klientom komunikuje, dispečer vyhodnotí situáciu a kontaktuje uvedené osoby v dotazníku klienta. V každom prípade sa snaží privolať pomoc ku klientovi a zabezpečiť vyriešenie jeho problému.

Mestská časť Bratislava-Petržalka venuje mimoriadnu pozornosť seniorom a aktívne podporuje ich voľnočasové aktivity a organizuje nasledovné podujatia:
– počas školského roka prebiehajú v denných centrách jazykové kurzy nemeckého a anglického jazyka a cvičenie pre seniorov s cvičiteľkou,
– začiatkom roka, zvyčajne vo februári organizujeme maškarný ples,
– dva razy do roka si uctia jubilantov pri slávnostnej večeri s programom,
– každý prvý utorok v mesiaci organizujeme v DK Zrkadlový háj tanečno-zábavné popoludnie,
– pred Veľkou nocou prezentujú denné centrá produkty svojej činnosti vo vestibule Technopolu,
– seniori dostanú priestor prezentovať svoje kultúrno-umelecké zručnosti na Dňoch Petržalky na seniorskej scéne, kde spievajú, tancujú, hrajú divadlo…
– začiatkom júna pripravujeme zadunajské stretnutie seniorov a starostov, kde si spolu uvaria guláš a do tanca hrá folklórna muzika,
– cez prázdniny chodia seniori na jednodňové výlety po Slovensku a Čechách, pričom dobravu im zabezpečí samospráva,
– v októbri pri príležitosti mesiaca úcty k starším organizujeme Seniorfest, s množstvom zábavných, spoločenských a kultúrnych podujatí.

V poradí už 8. ročník pripravila mestská časť Bratislava-Petržalka a Kultúrne zariadenia Petržalky v spolupráci s Miestnou knižnicou Petržalka, reštauračným zariadením Rančík a bunkrom BS4 súbor zaujímavých podujatí. Program sa začína v pondelok 5. októbra v DK Zrkadlový háj Kyticou pozdravov o 16:00 h. Okrem tanečno-zábavných a speváckych popoludní sa seniori môžu tešiť na výstavu prác z tvorivej dielne – patchwork, petangový turnaj, ako aj na návštevu Múzea Petržalského opevnenia – bunkru BS4 s odborným výkladom a opekaním sebou prineseného proviantu. Zaujímavosťou programu Seniorfest-u bude humorné spracovanie svadby, v podaní petržalských seniorov, pod názvom Petržalská svadba. Pozývame aj na prednášky so zaujímavými témami: Petržalské tajomstvá, Labyrint vzťahov a Tréning pamäti na každý deň. Petržalka sa tento rok zapája do akcie „Jablkové hodovanie“, ktoré organizuje Malokarpatské osvetové stredisko v Modre a Bratislavský samosprávny kraj. Je to vlastne oslava úrody jabĺk, plodov práce našich pestovateľov a záhradkárov, ale tiež dobrých kuchárov a gazdiniek, ktoré toto ovocie vedia chutne spracovať a pripraviť pre tých, ktorí ho majú radi v akejkoľvek forme. Zanietencom poézie doporučujeme podujatie Zlatá slovenská klasika v podaní Zuzany Ocharovichovej.
Čerešničkou Petržalského seniorfestu bude Marcela Laiferová so svojím galaprogramom.

web od 2day