Víťazi Petržalských súzvukov Ferka Urbánka

Minulý rok oslávila táto pre Petržalku tradičná literárna súťaž pre začínajúcich autorov, pomenovaná po významnom slovenskom dramatikovi minulého storočia Ferkovi Urbánkovi, svoje 25. výročie. Aj tento rok o ňu prejavilo záujem až množstvo autorov, ktorí poslali až 192 literárnych diel. Ako povedala porota, vybrať víťazov bola riadna fuška.

Literárna súťaž sa zrodila v roku 1990 ako nápad vtedajšieho nového riaditeľa petržalskej knižnice PaeDr. Jozefa Pavelku. O šestnásť rokov neskôr definitívne získala celoslovenský charakter. Jej dnešnú podobu tvorí vyhodnotenie troch vekových kategórií, a to mladší žiaci, starší žiaci a dospelí a tri žánrové kategórie – poézia, próza a dráma. V 25 ročnej histórii súťaže sa medzi porotcami vystriedali mnohé známe osobnosti slovenskej literatúry. V roku 2012, za pôsobenia súčasnej riaditeľky petržalskej knižnice PhDr. Kataríny Bergerovej, sa slávnostné vyhodnotenie súťaže rozšírilo o stretnutie autorov z porotcami. Tu majú nádejní začínajúci autori možnosť priamo si vypočuť interakciu na svoje práce a debatovať o posune, vylepšeniach, prípadných chybách či malých nedostatkoch hodnotených prác. Od toho istého roku iniciovala aj prvý literárny predvečer, ktorý sa uskutočňuje pred slávnostným vyhodnotením. „Najmladší autor má len deväť a najstaršou prihlásenou súťažiacou je 86 ročná pani„, dodala obdivne metodička Vierka Némethová. Na záver podujatia odštartovala riaditeľka knižnice Katarína Bergerová 27. ročník tejto celoslovenskej literárnej súťaže a vyzvala všetkých, aby tvorili a posielali svoje diela napríklad aj do petržalskej súťaže.

IMG_1266 IMG_1277 IMG_1301

IMG_1307 IMG_1315 IMG_1327

IMG_1344 IMG_1363 IMG_1392

IMG_1405 IMG_1410 IMG_1416

PLAGAT_FU2015

web od 2day