Bezpečný a dôstojný život

V rámci projektu mestskej časti Bratislava-Petržalka s názvom „Bezpečný a dôstojný život pre seniorov“ sa v dňoch 24. a 29. septembra v priestoroch Domu kultúry Zrkadlový háj konali prednášky zamerané na zlepšenie kvality života obyvateľov Petržalky v dôchodkovom veku formou prevencie kriminálnej činnosti a protispoločenského správania páchaného na skupine tých najzraniteľnejších, našich senioroch. Špecifickým cieľom projektu bolo rozvinúť diskusiu a šíriť osvetu o možnostiach prevencie kriminality, ochrany práv seniorov a hľadanie riešenia problémov.

V počiatočnej fáze projektu spojili svoje sily mestská časť, denné centrá a Rada seniorov mestskej časti, aby na preventívne prednášky pozvali čo najviac skôr narodených Petržalčanov. Seniori sa totiž podľa dostupných štatistík čoraz častejšie stávajú obeťami nekalých praktík rôznych subjektov a nedisponujú dostatočnou informovanosťou a schopnosťou brániť sa pred podvodmi, nátlakom a agresiou. Petržalská samospráva sa z tohto dôvodu rozhodla pripraviť prednášky, besedy a názorné ukážky, ako sa aj starší obyvatelia môžu v prvom rade chrániť a vyvarovať sa napríklad podpisu nevýhodnej zmluvy, ale aj ako sa brániť, ak už vstúpili do zmluvného vzťahu s niektorou z takýchto spoločností. Cieľom prednášok teda bolo nielen oboznámiť seniorov s hrozbou kriminálnej činnosti, ale poskytnúť im aj návod a poukázať na spôsoby riešenia vzniknutých problémov, ako aj uviesť možnosti inštitucionálnej pomoci a ochrany v prípade núdze.

Prednášky zabezpečovali odborníci v danej problematike JUDr. Monika Jankovská, štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR a Ing. Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra SR. Odborný výklad bol zameraný na úžernícke praktiky nebankových subjektov, následné exekúcie a nekalé praktiky podomových predajcov tzv. „šmejdov“. Seniori sa aktívne zapájali so svojimi otázkami a skúsenosťami do dialógu s prednášajúcimi. Každý zúčastnený dostal odborné brožúry venované tejto problematike. V snahe iniciovať uvoľnenejšiu spoločnú diskusiu a zdieľanie zážitkov, pripravili organizátori pre seniorov malé občerstvenie. Úsmev na ich tvárach vyčarili aj rôzne užitočné darčeky.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality a Logo Ministerstvo vnutra

IMG_0946 IMG_0925 IMG_0935

IMG_0949 IMG_0953 IMG_0959

IMG_0999 IMG_1001 IMG_1009

web od 2day