Petržalčania dostali dve správy – jednu zlú a jednu dobrú

Tou zlou je, že riešenie parkovania v Petržalke sa odkladá. Spoločnosť, ktorá mala na základe riadnej, transparentnej a zákonnej súťaže vybudovať a prevádzkovať parkovací systém, od zmluvy odstúpila. Urobila tak po tom, ako voči zákazke, ktorú riadne vyhrali ako aj voči nej samotnej vyvinuli niektorí poslanci hysterickú a agresívnu antikampaň.

Ak si niekto myslí, že prehral Bajan, je na veľkom omyle. Prehrala Petržalka. Dnes sme mali stáť pred najväčším rozhodnutím tohto volebného obdobia. Pred riešením problému, ktorý trápi 9 z 10 Petržalčanov. Žiaľ, odborná debata sa zmenila na politikárčenie, výhody, či nevýhody, plusy či mínusy systému zakryli emócie, zvlášť tie negatívne. Namiesto o referenciách sme sa bavili o tom, kto je Košičan. Namiesto o tom, ako najúčelnejšie využiť vygenerované zdroje, sme sa bavili o Bajanovi.

Systém, ktorý bol takmer pred spustením, bol dobrý, efektívny, pre Petržalku i Petržalčanov výhodný. Za tým si stojím. Bol postavený na odborných posudkoch a analýzach. Tu vôbec nejde o proces výberu prevádzkovateľa či zmluvu, k nim sa mimochodom vyjadril Úrad pre verejné obstarávanie ako aj Okresná prokuratúra, ktorí konštatovali, že Petržalka nepochybila. Doteraz išlo len a len o snahu niektorých jednotlivcov zviditeľniť sa nech už je to z akýchkoľvek dôvodov. Ak by tak tomu nebolo, okrem kritiky by navrhovali aj riešenia, čo sa však doteraz nestalo.

Až do včera. Z úst pána poslanca Vetráka sme sa v spravodajskej televízii dozvedeli tú dobrú správu pre Petržalku – kritici nášho návrhu vraj majú pripravenú alternatívu – dlho utajované zázračné riešenie. Pýtam sa, kde boli doteraz, ak im nešlo o špekulácie a politikárčenie, prečo s touto alternatívou, ak je taká úžasná a pre Petržalku výhodná, nepredstúpili ani pred verejnosť ani pred svojich kolegov v zastupiteľstve? Veď im ide o ľudí, alebo nie? Načo traumatizovali všetkých okolo kritikou podľa nich zlého modelu bez toho, aby predstavili svoje riešenie, ak dnes hovoria, že ho mali? Nikto síce ešte nevidel ani čiarku, ani jednu analýzu či podklad, ale pán Vetrák povedal, že do pol roka bude môcť Petržalka spustiť novú parkovaciu politiku! Ja osobne sa na ňu veľmi teším a budem jej zrod veľmi pozorne sledovať. O to skôr, že nám po piatich rokoch vyčítali, že sa ponáhľame. Oni však budú pripravení do pol roka! Pri našom návrhu spochybňovali všetko a všetkých, dokonca aj odborných poradcov, no musím povedať, že oni začínajú veľmi dobre – pán Cmorej si dal vypracovať dve právne stanoviská ku koncesnej zmluve, samozrejme negatívne. Títo právnici však neboli vybratí v transparentnom procese a nikto nevie, kto im za to zaplatil, ale jeden z nich je straníckym kolegom pána poslanca Cmoreja zo strany SaS a druhým je firma, ktorá vznikla v auguste tohto roku. A to je v poriadku? Pán poslanec Vetrák zase svojimi vyjadreniami naznačuje, že podľa neho by bolo výhodnejšie ísť cestou vlastnej firmy. Ak si za tým stojí, prečo sám nenavrhol zrušenie uznesenia minulého zastupiteľstva, ktoré sa rozhodlo pre externú firmu? No lebo jednoduchšie je len sa predvádzať v médiách. A môžeme si len domýšľať, prečo presadzuje takýto model – veď vlastná spoločnosť, to je aj priestor pre voľbu riaditeľa, konateľa, dozornú radu a podobne. Možno páni poslanci už vidia seba samých či svojich kamarátov v týchto funkciách…

V každom prípade dnes sme na bode nula. Začíname odznova. Na ťahu sú poslanci, ktorí náš návrh kritizovali a včera povedali, že majú pripravené nové riešenie.

Vladimír Bajan

web od 2day